STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102061 Tủ sấy dụng cụ phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 43/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
02/08/2019

102062 Tủ sấy dụng cụ sử dụng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190774 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÁI SƠN Còn hiệu lực
05/09/2019

102063 Tủ sấy dụng cụ sử dụng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 778/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại TSG Việt Nam Còn hiệu lực
13/10/2021

102064 Tủ sấy dụng cụ sử dụng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 778/190000031/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2022

102065 Tủ sấy dụng cụ sử dụng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 80/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/07/2023

102066 Tủ sấy dụng cụ sử dụng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 81/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/07/2023

102067 Tủ sấy khô TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20180211 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
16/07/2019

102068 Tủ sấy khô tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2334 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Còn hiệu lực
23/07/2019

102069 Tủ sấy khô tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 800 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DACO VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/12/2019

102070 Tủ sấy khô với bộ đếm thời gian TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1754/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế CMD Còn hiệu lực
25/08/2019

102071 Tủ sấy nến paraffin (Tủ giữ ấm paraffin). TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 006/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
05/06/2019

102072 Tủ sấy ống nội soi, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1843/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ và Đầu tư MDC Còn hiệu lực
03/11/2019

102073 Tủ sấy ống nội soi, phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1849/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ và Đầu tư MDC Còn hiệu lực
06/11/2019

102074 Tủ sấy paraffin TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 805 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TIẾN ĐẠT Còn hiệu lực
28/10/2019

102075 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1012/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
08/06/2019

102076 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018402 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
21/06/2019

102077 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 011018MP/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH xuất nhập khẩu thiết bị y tế Trang Anh Đã thu hồi
28/06/2019

102078 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1705MP/1700000123/PCBPL-BYT công ty TNHH Đầu Tư công nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
04/07/2019

102079 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1705MP/1700000123/PCBPL-BYT công ty TNHH Đầu Tư công nghệ Minh Phú Còn hiệu lực
04/07/2019

102080 Tủ sấy tiệt trùng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NA004/170000073/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
20/12/2019