STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102201 Từ trường xuyên sọ DuoMag TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 354-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Nguyên Bảo Còn hiệu lực
08/10/2019

102202 Tủ ủ Co2/ Co2 incubator TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

102203 Tủ ủ lạnh/ COOLED INCUBATOR TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

102204 Tủ ủ tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 102/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT DỊCH VỤ ĐÔNG TÂY Còn hiệu lực
22/02/2021

102205 Tủ ủ tiểu cầu và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC PL/Helmer-MDC/08113 Còn hiệu lực
29/11/2022

102206 Tủ ủ/ Incubator TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

102207 Tủ ướp xác (bảo quản tử thi) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7420CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIM NGÂN Đã thu hồi
01/11/2020

102208 Tủ và phòng bảo quản y tế nhiệt độ thấp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM 05032018-ATPC/170000050/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TPCOM Còn hiệu lực
03/06/2019

102209 Tủ van khu vực và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 001/2022/180000000/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2022

102210 Tủ van khu vực và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 003/2022/180000000/PCBPL-BYT Đã thu hồi
14/04/2022

102211 Tủ van khu vực và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 003/2022/180000000/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2022

102212 Tủ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1040/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MKC Còn hiệu lực
29/06/2021

102213 Tủ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021352/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
23/09/2021

102214 Tủ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020456/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
29/10/2021

102215 Tủ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 07/2022/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/05/2022

102216 TỦ Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 10/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/07/2023

102217 TỦ Y TẾ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 19/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
14/09/2023

102218 Tủ y tế inox TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH 01.2022/BPL/MD Còn hiệu lực
08/07/2022

102219 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 64/HLM18/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Còn hiệu lực
18/06/2019

102220 Tủ đầu giường TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ KCB 0619-170000127/KCB/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
07/06/2019