STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102221 Tủ thuốc inox 400x800x1600 hồi inox(có ngăn độc, 1 sàn nghiêng) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 477/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
07/07/2021

102222 Tủ thuốc inox 900x500x1700 hồi inox(có ngăn độc, 2 sàn nghiêng) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 477/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 Armephaco Còn hiệu lực
07/07/2021

102223 Tủ thuốc Inox các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT 13/HP-PL/TBYT Còn hiệu lực
18/08/2023

102224 Tủ thuốc Inox các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT 17/HP-PL/TBYT Đã thu hồi
28/11/2023

102225 Tủ thuốc Inox các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HỒNG PHÁT 18/HP-PL/TBYT Còn hiệu lực
29/11/2023

102226 Tủ thuốc INOX có ngăn AB TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TBYT TRỌNG TIẾN 02/2023/TRONGTIEN-TTBYT Còn hiệu lực
13/03/2023

102227 Tủ thuốc ngăn độc AB TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 002/2022/PLTYBY-3A Còn hiệu lực
26/09/2022

102228 Tủ thuốc thường Inox TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A 002/2022/PLTYBY-3A Còn hiệu lực
26/09/2022

102229 TỦ THUỐC Y TẾ TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 076-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MEDITECH Còn hiệu lực
12/07/2019

102230 Tủ thuốc đông y (Tủ đựng thuốc cổ truyền) TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ 130 ARMEPHACO 01/2023/PL-CT130 Còn hiệu lực
23/02/2023

102231 Tủ thuốc đông y inox TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2666A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2022

102232 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 03/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2023

102233 Tủ tiệt trùng dụng cụ bằng tia UV và Plasma ion TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG 01/2022/ATV Còn hiệu lực
20/09/2022

102234 Tủ tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2307 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY LIÊN DOANH Y HỌC VIỆT - HÀN Còn hiệu lực
06/07/2021

102235 Tủ tiệt trùng sấy ống nội soi bằng tia UVPlasma ion TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG 01/2022/ATV Còn hiệu lực
20/09/2022

102236 Tủ tiệt trùng sấy quần áo phẫu thuật bằng tia UV + plasma ion TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG 01/2022/ATV Còn hiệu lực
20/09/2022

102237 Tủ tiệt trùng thiết bị, dụng cụ y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 237/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/06/2020

102238 Tủ tiệt trùng thiết bị, dụng cụ y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1238/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN AIPT VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2020

102239 Tủ tiệt trùng thiết bị, dụng cụ y tế TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM NL2022-005/PLTTBYT Còn hiệu lực
27/06/2022

102240 Tủ tiệt trùng UV TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1862 - ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/02/2022