STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102221 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 05.24/PL Còn hiệu lực
02/02/2024

102222 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 09.24/PL Còn hiệu lực
23/02/2024

102223 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 09.24/PL Còn hiệu lực
23/02/2024

102224 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HỢP LỰC 10.24/PL Còn hiệu lực
26/02/2024

102225 Theo phụ lục TTBYT Loại A VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2402-PL-IA-003-A Còn hiệu lực
29/02/2024

102226 Theo phụ lục TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 02/2024 PL-NP Còn hiệu lực
04/04/2024

102227 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 12/PLTBYT/TTC CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

102228 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 56/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
01/07/2019

102229 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ MINH THÀNH SUE-MINHTHANH/2023 Còn hiệu lực
10/08/2023

102230 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 78/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2023

102231 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VM 10/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2023

102232 Theo phụ lục đính kèm TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 01/2023/ARTH Còn hiệu lực
03/01/2024

102233 Thẻ kiểm tra vi khuẩn Helicobacter Pylori (Test HP dạ dày) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210742 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐỒNG MINH Còn hiệu lực
04/10/2021

102234 Thẻ xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM 2712/2022/VN Còn hiệu lực
11/01/2024

102235 Thẻ xét nghiệm định lượng hs-CRP và CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM 2812/2022/VN Còn hiệu lực
11/01/2024

102236 Thẻ xét nghiệm định lượng IgE toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SUPERWELL TECHNOLOGY VIỆT NAM 1605/2023/IVD Còn hiệu lực
19/06/2023

102237 Thị trường kế tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG 2602KH/170000032/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Nam Hưng Còn hiệu lực
23/06/2021

102238 Thìa các loại TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 351/ 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CPS Còn hiệu lực
11/10/2019

102239 Thìa nạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 996/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
19/12/2019

102240 Thìa nạo TTBYT Loại A VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.5/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
20/10/2022