STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102301 Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2416 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/02/2024

102302 Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus (Sirolimus Eluting Coronary Stent System) TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 265A/170000006/PCBPL-BYT CTCP NHÀ MÁY TTBYT USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
12/01/2020

102303 Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus FELIXA TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 314-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Nhà máy Wembley Medical Còn hiệu lực
05/10/2020

102304 Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus Sirolimus Eluting Coronary Stent System TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 274-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
07/09/2020

102305 Stent mạch vành phủ thuốc Sirolimus Xplosion/VStent, Cornex TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 266/170000006/PCBPL-BYT CTCP NHÀ MÁY TTBYT USM HEALTHCARE Đã thu hồi
12/01/2020

102306 Stent mạch vành Supraflex Cruz TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 1821/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông Đã thu hồi
01/07/2021

102307 Stent mạch vành Supraflex Star TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 1821/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông Đã thu hồi
01/07/2021

102308 Stent mạch vành Tetrilimus TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 1821/210000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Kim Thông Đã thu hồi
01/07/2021

102309 Stent mạch vành giải phóng thuốc Biolimus A9 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019299DC/170000164/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HYPHENS PHARMA PTE.LTD TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
15/10/2021

102310 Stent mạch vành giải phóng thuốc Biolimus A9 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021665/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/04/2022

102311 Stent môn vị tá tràng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2089/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BLUEWAVE Còn hiệu lực
13/09/2020

102312 Stent ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 691/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
01/07/2020

102313 Stent ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 372/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
24/03/2021

102314 Stent ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210417 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
25/06/2021

102315 Stent ngoại biên tự bung TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210418 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG Còn hiệu lực
25/06/2021

102316 Stent ngoại vi phủ thuốc PTX TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 03/MED0821 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
12/08/2021

102317 Stent nhựa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00028-CBPL-EF CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
20/04/2020

102318 Stent nhựa đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0126/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2021

102319 Stent nhựa đường mật TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0030/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

102320 Stent niệu quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 415/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
18/06/2020