STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102401 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ kháng thể kháng CCP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

102402 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ Myoglobin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

102403 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ N-terminal pro brainnatriuretic peptide TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

102404 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ NSE TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

102405 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ PCT trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

102406 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ ProGRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

102407 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ PSA toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

102408 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ PSA tự do TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

102409 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ SCC TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

102410 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định lượng nồng độ Vitamin D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
02/06/2022

102411 Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch định tính kháng thể TP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 01-22/MITRACO/CBBPL-BYT Còn hiệu lực
07/04/2022

102412 Thuốc thử xét nghiệm nhận diện kháng thể bất thường TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 23LH/PL-2022 Còn hiệu lực
30/03/2022

102413 Thuốc thử xét nghiệm nồng độ Cồn trong máu bằng phương pháp UV có kèm chất chuẩn và chất kiểm chứng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 02SH-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/01/2023

102414 Thuốc thử xét nghiệm phát hiện số lượng nhiễm sắc thể 13, 18, 21, X và Y TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-8L69-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

102415 Thuốc thử xét nghiệm phát hiện số lượng nhiễm sắc thể 13, 18, 21, X, Y TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 316/21/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
25/08/2021

102416 Thuốc thử xét nghiệm phát hiện số lượng nhiễm sắc thể X, Y TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-AMD-7J20-50-R1 Còn hiệu lực
18/03/2023

102417 Thuốc thử xét nghiệm Quantitative HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-03-205/2022/PL Còn hiệu lực
08/12/2022

102418 Thuốc thử xét nghiệm Quantitative HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-03-205/2022/PL Còn hiệu lực
08/12/2022

102419 Thuốc thử xét nghiệm sàng lọc sự hiện diện của các chất chống đông lupus TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3937/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

102420 Thuốc thử xét nghiệm sàng lọc và nhận diện kháng thể bất thường kháng hồng cầu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 43LH/PL-2022 Còn hiệu lực
25/03/2022