STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102441 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221021-11.DSM/BPL Còn hiệu lực
21/10/2022

102442 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231113-02/BPL-MBD Còn hiệu lực
14/11/2023

102443 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210528-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
27/07/2021

102444 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MIANTRANS 09/2023/MA-PL Còn hiệu lực
22/11/2023

102445 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn gram dương hiếu khí và kỵ khí tùy tiện TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 221215-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
16/12/2022

102446 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210618-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

102447 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với kháng sinh của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210620-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

102448 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với pyrazinamide của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231113-03/BPL-MBD Còn hiệu lực
14/11/2023

102449 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với streptomycin của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220313-05.DSM/BPL Còn hiệu lực
15/03/2022

102450 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với streptomycin của Mycobacterium tuberculosis TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231113-04/BPL-MBD Còn hiệu lực
14/11/2023

102451 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với streptomycin của vi khuẩn lao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210625-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
04/08/2021

102452 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men và Cryptococcus spp. TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220422-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
25/04/2022

102453 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men và Cryptococcus spp. TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231122-01.DSM/BPL Còn hiệu lực
24/11/2023

102454 Thuốc thử xét nghiệm tính nhạy cảm với thuốc kháng nấm của nấm men và Cryptococcus spp. TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231122-02.DSM/BPL Còn hiệu lực
24/11/2023

102455 Thuốc thử xét nghiệm xác nhận sự hiện diện của kháng nguyên HIV-1 p24 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2677/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/05/2022

102456 Thuốc thử xét nghiệm xác nhận sự hiện diện HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3100/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/09/2022

102457 Thuốc thử xét nghiệm xác định các quần thể tế bào dòng lympho TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 71/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
07/07/2021

102458 Thuốc thử xét nghiệm xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210737 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

102459 Thuốc thử xét nghiệm xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên TCR-α/β TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210807-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
28/10/2021

102460 Thuốc thử xét nghiệm xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên TCR-γ/δ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210812-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
29/10/2021