STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102481 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian PT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 39/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
23/10/2023

102482 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 193/Biolabo-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
22/06/2021

102483 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 27/2021/SKMT-PL Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
04/08/2021

102484 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-222/2022/PL Còn hiệu lực
23/12/2022

102485 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 32/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
06/10/2023

102486 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3928/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

102487 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thrombin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 42/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
26/12/2023

102488 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (aPTT) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2271/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2022

102489 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) trong huyết tương người TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-224/2022/PL Còn hiệu lực
23/12/2022

102490 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2278/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2022

102491 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2279/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2022

102492 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 193/Biolabo-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TBYT PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
22/06/2021

102493 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 247/Helena -2021/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH TBYT Phương Đông Còn hiệu lực
04/11/2021

102494 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian thromboplastin từng phần hoạt hóa (aPTT) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2273/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2022

102495 Thuốc thử xét nghiệm xác định thời gian đông máu một phần hoạt hóa TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 02-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
24/02/2023

102496 Thuốc thử xét nghiệm xác định định lượng fibrinogen TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2274/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/03/2022

102497 Thuốc thử xét nghiệm đánh giá hiệu ứng nhiễu và hỗ trợ khẳng định kết quả thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3356/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/12/2022

102498 Thuốc thử xét nghiệm đánh giá thải ghép qua DNA ngoài tế bào trên máy giải trình tự NGS TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC CDX-002-200523 Còn hiệu lực
30/05/2023

102499 Thuốc thử xét nghiệm điện giải TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 089-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/03/2023

102500 Thuốc thử xét nghiệm định danh nấm men TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 39/2023/NP-PL Còn hiệu lực
14/03/2023