STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102521 Thuốc thử ly giải LH-5 dùng cho máy huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
02/06/2022

102522 Thuốc thử ly giải tế bào máu trong xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-45 Còn hiệu lực
27/12/2023

102523 Thuốc thử ly giải tế bào máu trong xét nghiệm huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LABOMED LBM-BOU-PLB-231227-49 Còn hiệu lực
27/12/2023

102524 Thuốc thử ly giải trong pha loãng hemoglobin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0006 Còn hiệu lực
06/04/2022

102525 Thuốc thử ly giải trong pha loãng hemoglobin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0033 Còn hiệu lực
31/08/2022

102526 Thuốc thử ly giải xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 259 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
07/04/2021

102527 Thuốc thử ly huyết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2257/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

102528 Thuốc thử mô học/ tế bào học TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 825 PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Công Nghệ Lifelabs Còn hiệu lực
21/06/2020

102529 Thuốc thử Mô học/ Tế bào học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 26-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH bioMérieux Việt Nam Còn hiệu lực
15/06/2021

102530 Thuốc thử Mô học/ Tế bào học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 23 -PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2021

102531 Thuốc thử Mô học/ Tế bào học TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 29-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty cổ phần công nghệ Lavitec Còn hiệu lực
29/06/2021

102532 Thuốc thử mô học/ tế bào học TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181902 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Còn hiệu lực
14/10/2021

102533 Thuốc thử mô học/tế bào học TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1723PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELAB Còn hiệu lực
12/08/2020

102534 Thuốc thử mô học/tế bào học Dako Glycergel Mounting Medium TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 885PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELAB Còn hiệu lực
12/08/2020

102535 Thuốc thử mô học/tế bào học dung dịch đệm Dako Bluing TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 824PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELAB Còn hiệu lực
12/08/2020

102536 Thuốc thử mô học/tế bào học Hematoxylin TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 825PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELAB Còn hiệu lực
12/08/2020

102537 Thuốc thử nhuộm huỳnh quang A (DD-5) dùng cho máy huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
02/06/2022

102538 Thuốc thử pha loãng bạch cầu và ly giải hồng cầu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0004 Còn hiệu lực
05/04/2022

102539 Thuốc thử pha loãng bạch cầu và ly giải hồng cầu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/Hema-0031 Còn hiệu lực
31/08/2022

102540 Thuốc thử pha loãng GD-5 dùng cho máy huyết học tự động TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ MITRACO 04-22/MITRACO/CBBPL-BYT Đã thu hồi
02/06/2022