STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102561 Thuốc thử sinh hóa dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 010722HN-CHESHB Còn hiệu lực
13/07/2022

102562 Thuốc thử sinh học (SCBI) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 442/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT BÁCH THẢO Còn hiệu lực
19/06/2020

102563 Thuốc thử sử dụng cho máy phân tích điện giải TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 160CL-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HTB VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/01/2020

102564 Thuốc thử sử dụng cho máy đo HbA1c TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 267 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ ITMED VINA Còn hiệu lực
22/11/2019

102565 Thuốc thử sử dụng trong hiệu chuẩn các phương pháp định lượng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 28b/2023/AN-PL Còn hiệu lực
31/10/2023

102566 Thuốc thử tách chiết axit nucleic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH TL-003-0623 Còn hiệu lực
02/06/2023

102567 Thuốc thử tách chiết DNA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM PE-033/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/03/2022

102568 Thuốc thử tăng khả năng bắt cặp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KHOA HỌC BIOMEDIC Hologic-007-090822 Còn hiệu lực
10/08/2022

102569 Thuốc thử Thrombin xét nghiệm chức năng tiểu cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-17-171/2022/PL Còn hiệu lực
21/11/2022

102570 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm bán định lượng IgM đặc hiệu với CMV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 38/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102571 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm phát hiện GDH của Clostridium difficile TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 24/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102572 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng AFP TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-245/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
15/07/2020

102573 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng amikacin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-1079/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/01/2020

102574 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng C-Peptid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-728/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102575 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CA 125 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-248/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102576 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CA 15-3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-246/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
15/07/2020

102577 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CA 19-9 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-247/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102578 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng CEA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-249/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102579 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng cortisol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-727/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102580 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-251/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020