STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102581 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng fibrinogen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-407/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam Còn hiệu lực
14/07/2020

102582 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1c TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-153/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
27/04/2020

102583 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng HCG TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-250/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102584 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng IgG đặc hiệu với CMV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 37/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102585 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng methotrexate TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-1080/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/01/2020

102586 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng procalcitonin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 22/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102587 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng thymidine kinase TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 25/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102588 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng TPA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 26/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102589 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định lượng β2-microglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-726/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102590 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định tính HBsAg TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 153/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102591 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định tính IgM kháng virus Zika TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 155/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102592 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định tính kháng thể kháng HDV TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 152/2019/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102593 Thuốc thử tích hợp dùng cho xét nghiệm định tính độc tố A và B của Clostridium difficile TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 23/2020/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
17/07/2020

102594 Thuốc thử Urid Acid FL TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3874 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TÂM Còn hiệu lực
25/06/2021

102595 Thuốc thử và dung dịch chứng dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 22001 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

102596 Thuốc thử và dung dịch chứng dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 22001 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

102597 Thuốc thử và dung dịch chứng dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Á CHÂU 22001 PL-AC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

102598 Thuốc thử và que thử hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cho trọng lượng riêng, bán định lượng 8 thông số sinh hóa, định tính 3 thông số sinh hóa nước tiểu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-012-B Còn hiệu lực
23/11/2022

102599 Thuốc thử và thanh định danh vi sinh vật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 06-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/03/2021

102600 Thuốc thử và vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính acid nucleic vi rút SARS-CoV-2 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1886/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/08/2021