STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102601 Thuốc thử xác định các quần thể tế bào dòng lympho TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 39/2021/NA-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
01/03/2021

102602 Thuốc thử xác định nhóm máu TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 812-1 PL Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sunmed Còn hiệu lực
08/01/2020

102603 Thuốc thử xác định nhóm máu hệ ABO TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT TP-1007-CE/170000039/PCBOL-BYT Còn hiệu lực
25/02/2022

102604 Thuốc thử xác định nhóm máu MeriSera Anti-A TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM 01.22/MERIL/BIOMED Còn hiệu lực
08/12/2022

102605 Thuốc thử xác định nhóm máu MeriSera Anti-AB TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM 01.22/MERIL/BIOMED Còn hiệu lực
08/12/2022

102606 Thuốc thử xác định nhóm máu MeriSera Anti-B TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM 01.22/MERIL/BIOMED Còn hiệu lực
08/12/2022

102607 Thuốc thử xác định nhóm máu MeriSera Anti-D TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM 01.22/MERIL/BIOMED Còn hiệu lực
08/12/2022

102608 Thuốc thử xác định nồng độ ức chế tối thiểu của kháng sinh hoặc kháng nấm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM 09-PL- BMXVN2021/170000087/PCBPL-BYT Công ty TNHH DKSH VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/03/2021

102609 Thuốc thử xác định phenotype hồng cầu và nhận diện kháng thể bất thường TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC 38LH/PL-2022 Còn hiệu lực
18/03/2022

102610 Thuốc thử xác định định lượng D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 01/PL-CG-BSBE-2022 Đã thu hồi
28/03/2022

102611 Thuốc thử xác định định lượng D-Dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 01/PL-CG-BSBE-2022 Còn hiệu lực
28/03/2022

102612 Thuốc thử xác định định lượng FDP TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 01/PL-CG-BSBE-2022 Đã thu hồi
28/03/2022

102613 Thuốc thử xác định định lượng FDP TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA 01/PL-CG-BSBE-2022 Còn hiệu lực
28/03/2022

102614 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của liên cầu khuẩn nhóm B TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210886 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
18/11/2021

102615 Thuốc thử xét nghiệm định tính ADN của Staphylococcus aureus TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210888 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
30/11/2021

102616 Thuốc thử xét nghiệm định tính Staphylococcus aureus kháng methicillin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210736 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
04/01/2022

102617 Thuốc thử xét nghiệm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 422CL8/8/17 PL-TTDV Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Tp. HCM (YTECO) Còn hiệu lực
15/12/2021

102618 Thuốc thử xét nghiệm TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4075-6 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI AN Còn hiệu lực
29/12/2021

102619 Thuốc thử xét nghiệm TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2656CL17/7/19 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Đại An Còn hiệu lực
29/12/2021

102620 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0048 Còn hiệu lực
21/02/2022