STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102621 Thuốc thử xét nghiệm định lượng NSE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1530/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
24/02/2021

102622 Thuốc thử xét nghiệm định lượng NSE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1666/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
28/05/2021

102623 Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 toàn phần (Total T3) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0097 Còn hiệu lực
24/06/2022

102624 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng 10 thông số Glucose, Bilirubin, Cetone (Acid acetoacetic), tỷ trọng, máu, pH, Protein (Albumin), Urobilinogen, Nitrite, Leukocyte (Bạch cầu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1510/170000130/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
04/02/2021

102625 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng Amino Acids và Acylcarnitines trong mẫu máu khô TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210719-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HOÁ CHẤT THĂNG LONG Còn hiệu lực
30/08/2021

102626 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2201/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/07/2022

102627 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2247/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

102628 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2248/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

102629 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2249/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

102630 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2250/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/03/2022

102631 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng kháng nguyên HER2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1727/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/07/2021

102632 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng kháng nguyên HER2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3769/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

102633 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgG kháng CCP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3361/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/12/2022

102634 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng một số loại ký sinh trùng bằng kỹ thuật ELISA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT 1208/KQPL-QUANGPHAT Còn hiệu lực
17/10/2022

102635 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng một số loại ký sinh trùng bằng kỹ thuật ELISA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0324/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2022

102636 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng protein programmed death ligand 1 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1820/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/07/2021

102637 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng tế bào bạch cầu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 214/2023/NP-PL Còn hiệu lực
17/10/2023

102638 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng trạng thái gen HER2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2340/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022

102639 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng đánh giá mức độ nhiễm mỡ/độ đục, vàng da và tán huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 39/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
18/06/2021

102640 Thuốc thử xét nghiệm bán định lượng đánh giá mức độ nhiễm mỡ/độ đục, vàng da và tán huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 171/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
17/09/2021