STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102701 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0071 Còn hiệu lực
15/06/2022

102702 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0073 Còn hiệu lực
15/06/2022

102703 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0092 Còn hiệu lực
05/07/2022

102704 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0109 Còn hiệu lực
10/08/2022

102705 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2940/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/08/2022

102706 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2955/210000017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
22/08/2022

102707 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2965/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

102708 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3034/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

102709 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0092a Còn hiệu lực
28/09/2022

102710 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-180/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

102711 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3452/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/02/2023

102712 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

102713 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

102714 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

102715 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

102716 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

102717 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

102718 Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 30/2024/NP-PL Còn hiệu lực
18/01/2024

102719 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Aldolase TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/33/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

102720 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkalin phosphatase (ALP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 92/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
30/12/2022