STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102721 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-175/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/08/2021

102722 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc-0029 Còn hiệu lực
15/04/2022

102723 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0031 Còn hiệu lực
15/04/2022

102724 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2598/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

102725 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2607/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

102726 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0054 Còn hiệu lực
20/05/2022

102727 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2691/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

102728 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0099 Còn hiệu lực
08/07/2022

102729 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3027/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

102730 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3028/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

102731 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3031/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

102732 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0099a Còn hiệu lực
21/09/2022

102733 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alkaline phosphatase TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0054a Còn hiệu lực
27/09/2022

102734 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-181/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

102735 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-203/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

102736 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline phosphatase TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

102737 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 315 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
01/09/2021

102738 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 23/2023/NP-PL Còn hiệu lực
07/02/2023

102739 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

102740 Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 36/2024/NP-PL Còn hiệu lực
29/01/2024