STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102781 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2207-PL-CC-049-C Đã thu hồi
29/07/2022

102782 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-CC-122-C Đã thu hồi
05/09/2022

102783 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 163/2022/NA-PL Còn hiệu lực
01/11/2022

102784 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 164/2022/NA-PL Còn hiệu lực
01/11/2022

102785 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 169/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022

102786 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

102787 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2302-PL-CC-191-C Còn hiệu lực
22/02/2023

102788 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 05/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
25/02/2023

102789 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

102790 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 01/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
29/05/2023

102791 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 198/2023/NP-PL Còn hiệu lực
29/09/2023

102792 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 109/2023/NA-PL Còn hiệu lực
12/10/2023

102793 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS 23041 PL-ADC/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2023

102794 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 17/2024/SVN-PL Còn hiệu lực
05/02/2024

102795 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Collagen TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 250 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
01/04/2021

102796 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cortisol TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0095 Còn hiệu lực
22/06/2022

102797 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2850/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/07/2022

102798 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cortisol TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023

102799 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3682/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/05/2023

102800 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cortisol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/MR-VN/PL Còn hiệu lực
03/06/2023