STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102801 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0027 Còn hiệu lực
23/03/2022

102802 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0018 Còn hiệu lực
23/03/2022

102803 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2603/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

102804 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3238/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

102805 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ kappa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3264/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

102806 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2686/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2022

102807 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3240/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/11/2022

102808 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ lambda TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3269/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/11/2022

102809 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các kháng thể kháng thụ thể hormon kích thích tuyến giáp (TRAb) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 16/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
28/06/2022

102810 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 220404-02.BDB/BPL Còn hiệu lực
05/04/2022

102811 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210733 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
16/09/2021

102812 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3/CD16+ CD56/CD45/CD19 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210677-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
20/08/2021

102813 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3/CD8/CD45/CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210676-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
20/08/2021

102814 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210698-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
27/08/2021

102815 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD4, CD8 và CD3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210727-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
01/09/2021

102816 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD8 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210724-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
31/08/2021

102817 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào lympho T, B, tế bào diệt tự nhiên (NK) và các tế bào dưới nhóm lympho T như CD4 và CD8 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210783 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
18/10/2021

102818 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các tế bào lympho T, B, tế bào diệt tự nhiên (NK) và các tế bào dưới nhóm lympho T như CD4 và CD8 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210805 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Còn hiệu lực
28/10/2021

102819 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1687/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
01/07/2021

102820 Thuốc thử xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2556/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2022