STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102821 Thiết bị kiểm tra thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 52/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Tầm Nhìn Mục Tiêu Việt Nam Còn hiệu lực
15/08/2019

102822 Thiết bị kiểm tra thị lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 53/2019/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Tầm Nhìn Mục Tiêu Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2019

102823 Thiết bị kit chẩn đoán invitro vi khuẩn ngoài lao, đa kháng thuốc – chạy trong máy test lao MULTIBLOT NS – 4800 TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/0810/MERAT-2020 Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang Còn hiệu lực
26/10/2020

102824 Thiết bị lắc medozon – Medozon shaker 230V TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 389-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Cao Khánh Thiện Còn hiệu lực
10/12/2020

102825 Thiết bị làm ấm bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 240/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ MÔI TRƯỜNG SENVIMED Còn hiệu lực
01/06/2020

102826 Thiết bị làm ấm dây truyền dịch/chế phẩm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT BK01/200000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thạch Phát Còn hiệu lực
16/03/2020

102827 Thiết bị làm ấm khối hồng cầu và xả đông huyết tương TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT BK01/200000018/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thạch Phát Còn hiệu lực
16/03/2020

102828 Thiết bị làm ấm máu/dịch truyền TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-008-2022 Còn hiệu lực
22/06/2022

102829 Thiết bị làm ẩm Oxy bao gồm: + Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm (Flowmeter with humidifier) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1422021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

102830 Thiết bị làm ẩm oxy bao gồm: + Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm (Flowmeter with humidifier ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 66221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MIG Còn hiệu lực
20/09/2021

102831 Thiết bị làm ẩm Oxy bao gồm: Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm (Flowmeter with humidifier) Lưu lượng kế (Flowmeter), Bình làm ẩm Humidifier, Bộ lưu lượng kế kèm bình làm ẩm có đầu cắm nhanh tương thích (Flowmeter with humidifier with compatible standard ada TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HC 0012022- HC Còn hiệu lực
22/02/2022

102832 Thiết bị làm ẩm Oxy và thiết bị hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
02/11/2020

102833 Thiết bị làm ấm trẻ em và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3590-4 PL-TTDV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vmed Còn hiệu lực
26/01/2021

102834 Thiết bị làm giàu oxy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 63/200000046/PCBPL-BYT Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam - CTCP Còn hiệu lực
05/08/2021

102835 Thiết bị làm lạnh bằng khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 01/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
22/03/2022

102836 Thiết bị làm lạnh có kiểm soát dùng trong y khoa TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3152-1PL-TTDV CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED Còn hiệu lực
09/03/2020

102837 Thiết bị làm lạnh có kiểm soát dùng trong y khoa TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3152-3 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
08/04/2020

102838 Thiết bị làm mềm mặt nạ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181045 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/04/2020

102839 Thiết bị làm mềm mặt nạ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181045 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/05/2020

102840 Thiết bị làm sạch bờ mi và vật tư tiêu hao đi kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANSMEDIC HEALTHCARE 230005/RA-PL Còn hiệu lực
15/08/2023