STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102841 Thiết bị ngoại vi dùng trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 18/2023-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

102842 Thiết bị ngoại vi dùng trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 26/2023-TNT/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/12/2023

102843 Thiết bị ngoại vi trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 24032023/PL-TBNY Còn hiệu lực
16/01/2024

102844 Thiết bị ngoại vi trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 21032023/PLB-BDAKH Còn hiệu lực
16/01/2024

102845 Thiết bị ngoại vi trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 23022023/PLB-LLK Còn hiệu lực
16/01/2024

102846 Thiết bị ngoại vi trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM 16122022/PLB-Ngoaivi Còn hiệu lực
16/01/2024

102847 Thiết bị ngoại vy (dùng trong hệ thống khí y tế) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 1715/28042022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
11/01/2024

102848 Thiết bị nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0563PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI PHONG Còn hiệu lực
15/10/2020

102849 Thiết bị nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP 06/2022-VHG-JINDELL Đã thu hồi
19/07/2022

102850 Thiết bị nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP 11/2022-VHG-JINDELL Đã thu hồi
20/09/2022

102851 Thiết bị nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP 02/2023-VHG-JINDELL Còn hiệu lực
16/05/2023

102852 Thiết bị nhận diện khuôn mặt kèm đo nhiệt độ cơ thể TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 545.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN BEET INNOVATORS Còn hiệu lực
10/10/2020

102853 Thiết bị nhận tín hiệu không dây từ dây đo áp lực TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 294-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH 4-Life Việt Nam Còn hiệu lực
03/03/2020

102854 Thiết Bị Nhiệt Lạnh Trị Liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 174-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
06/11/2020

102855 Thiết Bị Nhiệt Nóng Trị Liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 174-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
06/11/2020

102856 Thiết bị nhiệt nóng trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2786A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/11/2023

102857 Thiết bị nhiệt trị liệu cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 080519MP/1700000123/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
29/07/2019

102858 Thiết bị nội soi bàng quang và buồng tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM FFVN-PL-026-2023 Còn hiệu lực
30/10/2023

102859 Thiết bị nội soi khí quản – phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 516/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
15/09/2021

102860 Thiết bị nội soi khí quản – phế quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 348/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
15/09/2021