STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102921 Thiết bị laser xung màu 595nm và Nd:Yag1064nm VBeam Prima TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2570 PL-TTDV Công ty TNHH VIN SON Còn hiệu lực
13/06/2019

102922 Thiết bị laser đa chức năng dùng trong y tế TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 24/PL/KHP Còn hiệu lực
26/12/2023

102923 Thiết bị laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1619/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y học công nghệ Trung Mỹ Còn hiệu lực
14/07/2019

102924 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1619/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y học công nghệ Trung Mỹ Còn hiệu lực
14/07/2019

102925 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1683/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y học công nghệ Trung Mỹ Còn hiệu lực
27/07/2019

102926 Thiết Bị Laser Điều Trị TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 989/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ Còn hiệu lực
18/12/2019

102927 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
03/08/2020

102928 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

102929 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

102930 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021 - SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
02/07/2021

102931 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021/SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
09/07/2021

102932 Thiết bị laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 839/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

102933 Thiết Bị Laser Điều Trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHAN NGỌC 01/VBPL/PN Đã thu hồi
10/02/2023

102934 Thiết Bị Laser Điều Trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHAN NGỌC 09/VBPL/PN Đã thu hồi
13/02/2023

102935 Thiết bị laser điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 2002/2023-PLTTBYT Còn hiệu lực
03/03/2023

102936 Thiết bị laser điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 1104/2023-PLTTBYT Còn hiệu lực
15/04/2023

102937 Thiết bị laser điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 1104/2023-PLTTBYT Còn hiệu lực
15/04/2023

102938 Thiết bị laser điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 1104/2023-PLTTBYT Còn hiệu lực
15/04/2023

102939 Thiết bị Laser điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 1701/2024-PLTTBYT Còn hiệu lực
20/01/2024

102940 Thiết bị laser điều trị bệnh TTBYT Loại C CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 28042022-TRANFA/PL DIODE SERIES Còn hiệu lực
28/04/2022