STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
102981 Thiết bị lọc không khí (Breathing Filter) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2384A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/05/2023

102982 Thiết bị lọc khuẩn, làm ẩm và trao đổi nhiệt TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BRAWN LABORATORIES LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 03/2023/PLTTBYT-BRAWN Còn hiệu lực
31/10/2023

102983 Thiết bị lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 09_2017 VPĐD Công ty NEO AGRO BUSINESS Còn hiệu lực
27/02/2020

102984 Thiết bị lọc máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 239_2017 VPĐD Công ty NEO AGRO BUSINESS Còn hiệu lực
27/02/2020

102985 Thiết bị lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 50/Baxter-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
03/03/2020

102986 Thiết bị lọc máu liên tục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 139/Baxter-2020/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
12/11/2020

102987 Thiết bị lưu trữ hình ảnh y khoa độ phân giải cao TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 286/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
20/06/2019

102988 Thiết bị luyện tập chi trên và cơ thân mình TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 17/2020 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
20/04/2021

102989 Thiết bị luyện tập chi trên và cơ thân mình TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 08/2022 Còn hiệu lực
04/11/2022

102990 Thiết bị luyện tập chi trên và hai chi dưới dạng ròng rọc TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 17/2020 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hải Minh Còn hiệu lực
20/04/2021

102991 Thiết bị luyện tập chi trên và hai chi dưới dạng ròng rọc TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 08/2022 Còn hiệu lực
04/11/2022

102992 Thiết bị luyện tập cơ phổi (Máy tập thở ChoiceMMed ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI 1101/2024/PHUTHAI Còn hiệu lực
11/01/2024

102993 Thiết bị luyện tập cơ sàn chậu. Phụ kiện: Đầu cảm biến điều trị TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0048-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2019

102994 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆT NAM 1804/2023 Còn hiệu lực
04/05/2023

102995 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DMC VIỆT NAM 050523/KQPL-DMC Còn hiệu lực
21/09/2023

102996 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng ST3110-Hi5-MD Biceps / Triceps TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1947/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Còn hiệu lực
24/09/2021

102997 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng ST3125-Hi5-MD Dip / Shrug TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1947/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Còn hiệu lực
24/09/2021

102998 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng ST3320-Hi5-MD Back Extension TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1947/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Còn hiệu lực
24/09/2021

102999 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng ST5340-Hi5-MD Twist Rehab TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1947/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Còn hiệu lực
24/09/2021

103000 Thiết bị luyện tập phục hồi chức năng STE3110-Hi5-MD Biceps / Triceps TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1947/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Còn hiệu lực
24/09/2021