STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103081 Thiết bị trị liệu bằng liệu pháp quang động PDT TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG 03/2022/PLTTBYT-TL Còn hiệu lực
04/04/2022

103082 Thiết bị trị liệu bằng liệu pháp quang động PDT TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG 04/2022/PLTTBYT-TL Còn hiệu lực
04/04/2022

103083 Thiết bị trị liệu bằng sóng siêu âm kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 1408/2022-PLTTBYT Còn hiệu lực
15/08/2022

103084 Thiết bị trị liệu bằng tia hồng ngoại (Đèn hồng ngoại) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 15/PLTBYT/2023 Còn hiệu lực
26/09/2023

103085 Thiết bị trị liệu bằng tia tử ngoại (Đèn tử ngoại) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 14/PLTBYT/2023 Còn hiệu lực
26/09/2023

103086 Thiết bị trị liệu bằng điện trường cao áp và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NYOKO VIỆT NAM 092022/KQPL-NYOKO Còn hiệu lực
29/09/2022

103087 Thiết bị trị liệu chân không ngắt quãng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 06/2022/PL_REHASO Còn hiệu lực
25/11/2022

103088 Thiết bị trị liệu cơ học TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 363-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
19/11/2021

103089 Thiết bị trị liệu cơ học dạng xe đạp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 001/SP/2018/180000003/PCBPL-BYT Công ty cổ phần khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
03/06/2019

103090 Thiết bị trị liệu cơn đau cấp và mãn tính bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® OKTO TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3805 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/06/2021

103091 Thiết bị trị liệu da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM 03/PLTBYT/2022 Còn hiệu lực
01/03/2023

103092 Thiết bị trị liệu da bằng đèn LED TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2988 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Inamed Còn hiệu lực
11/12/2019

103093 Thiết bị trị liệu da bằng đèn LED TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 29123/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/12/2023

103094 Thiết bị trị liệu da bằng đèn LED TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 051223/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/12/2023

103095 Thiết bị trị liệu da bằng đèn LED (model: Bellalux Lite) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VINAMED 20221209/BINHMINH/PCBPL-BYT Đã thu hồi
09/12/2022

103096 Thiết bị trị liệu da bằng đèn LED (model: Bellalux/ Bellalux Lite) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VINAMED 20221222/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/12/2022

103097 Thiết bị trị liệu da vi kim RF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 11042/2023-PLTTBYT Còn hiệu lực
15/04/2023

103098 Thiết bị trị liệu giấc ngủ TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 94/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

103099 Thiết bị trị liệu giảm đau băng tia hồng ngoại TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 016/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cp khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
02/07/2021

103100 Thiết bị trị liệu giảm đau bằng tia hồng ngoại TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 017/SP/2021/180000003/PCBPL-BYT Công ty Cp khoa học công nghệ Sơn Phát Còn hiệu lực
07/07/2021