STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103121 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® Deep Care RGN TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3655 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/06/2021

103122 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® Deep Care RGN (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3655-1S29/1/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021

103123 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® EDNA (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3822 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/06/2021

103124 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® EDNA (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3822-1S4/5/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021

103125 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® EDNA PRO (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3823 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/06/2021

103126 Thiết bị trị liệu nhiệt bằng sóng vô tuyến tần số 448kHz INDIBA® EDNA PRO (Phụ lục 1 đính kèm) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3823-1S4/5/2021 PL-TTDV CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/11/2021

103127 Thiết bị trị liệu nhiệt lạnh (máy trị liệu nhiệt lạnh) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SƠN PHÁT 030/SP/2023/180000003/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/12/2023

103128 Thiết bị trị liệu sử dụng ánh sáng hồng ngoại LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MILENSEA 02/2023/ML Còn hiệu lực
26/05/2023

103129 Thiết bị trị liệu sử dụng ánh sáng hồng ngoại LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MILENSEA 02/2023/ML Còn hiệu lực
26/05/2023

103130 Thiết bị trị liệu sử dụng hệ thống ánh sáng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MILENSEA 01/2023/ML Còn hiệu lực
07/04/2023

103131 Thiết bị trị liệu sử dụng hệ thống ánh sáng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MILENSEA 01/2023/ML Còn hiệu lực
07/04/2023

103132 Thiết bị trị liệu sử dụng hệ thống ánh sáng LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MILENSEA 01/2023/ML Còn hiệu lực
07/04/2023

103133 Thiết bị trị liệu sử dụng hệ thống ánh sáng LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MILENSEA 01/2023/ML Còn hiệu lực
07/04/2023

103134 Thiết bị trị liệu sử dụng hệ thống ánh sáng LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MILENSEA 01/2023/ML Còn hiệu lực
07/04/2023

103135 Thiết bị trị liệu sử dụng hệ thống ánh sáng LED TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MILENSEA 01/2023/ML Còn hiệu lực
07/04/2023

103136 Thiết bị trị liệu sử dụng xung điện tần số thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 131-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế Thành Khoa Còn hiệu lực
10/10/2019

103137 Thiết bị trị liệu tử ngoại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1148/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
09/10/2020

103138 THIẾT BỊ TRỊ LIỆU TỬ NGOẠI TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Dermalight Còn hiệu lực
04/08/2023

103139 Thiết bị trị liệu từ trường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 828/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
16/08/2021

103140 Thiết bị trị liệu UV tay chân TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THĂNG LONG 01/2022/PLTTBYT-TL Còn hiệu lực
04/04/2022