STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103141 Thiết bị phẫu thuật điện dùng trong da liễu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4043 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
23/11/2021

103142 THIẾT BỊ PHCN CHI DƯỚI VÀ NHẬN THỨC [DREAM’S BIKE] TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 05/2203/MERAT-2021 CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
29/03/2021

103143 Thiết bị phòng ngừa thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch Flowtron ACS 900 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 165/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
05/03/2021

103144 Thiết bị phòng ngừa thuyên tắc huyết khối VenaGo TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC 2023-01/HL-PCBPL/VenaGo Còn hiệu lực
11/01/2023

103145 Thiết bị phụ kiện máy laser NanoStar TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 01122021 Còn hiệu lực
20/05/2022

103146 Thiết bị phục hồi chức năng chi dưới và nhận thức [Dream’s Bike] TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2136A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EU VIỆT Còn hiệu lực
21/10/2021

103147 Thiết bị phục hồi chức năng tay và phụ kiện, vật tư đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 18/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DAESUNG MAREF VINA Còn hiệu lực
05/07/2019

103148 Thiết bị phun sương đường mũi dùng một lần TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 638.21/180000026/PCBPL-BYT VIỆN PASTEUR NHA TRANG Còn hiệu lực
10/12/2021

103149 Thiết bị phun xịt khử khuẩn cảm ứng & đo thân nhiệt tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 507.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOÀN CẦU VI NA Còn hiệu lực
11/10/2021

103150 Thiết bị phun xịt khử khuẩn cảm ứng & đo thân nhiệt tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 507.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOÀN CẦU VI NA Còn hiệu lực
11/10/2021

103151 Thiết bị phun xịt khử khuẩn cảm ứng & đo thân nhiệt tự động TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 507.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TOÀN CẦU VI NA Còn hiệu lực
11/10/2021

103152 Thiết bị Plasma điều trị trong y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 992/190000031/PCBPL-BYT Viện Công nghệ VinIT Còn hiệu lực
07/10/2021

103153 Thiết bị quang trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 04/2023/PL-INAMED Đã thu hồi
23/02/2023

103154 Thiết bị quang trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 06/2023/PL-INAMED Còn hiệu lực
28/04/2023

103155 Thiết bị quang trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DERMAMED 02/2023/PL-DERMAMED Đã thu hồi
05/07/2023

103156 Thiết bị quang trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DERMAMED 03/2023/PL-DERMAMED Còn hiệu lực
21/07/2023

103157 Thiết Bị Quang Trị Liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INNOMED 01-2024/PL-INNOMED Còn hiệu lực
28/03/2024

103158 Thiết bị quang trị liệu (kèm theo phụ kiện) TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4059 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
10/11/2021

103159 Thiết bị quang trị liệu cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018754 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI BẢO Còn hiệu lực
04/11/2019

103160 Thiết bị quang trị liệu UV TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 09/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
08/08/2022