STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103161 Thiết bị từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 10/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
21/09/2022

103162 Thiết bị từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 13/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
30/11/2022

103163 Thiết bị từ trường trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED 14/2022/PL-INAMED Còn hiệu lực
09/12/2022

103164 Thiết bị tự động đo liều, chia liều, tiêm liều phóng xạ và phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2810 PL Công Ty TNHH Medtec Solutions Đã thu hồi
22/12/2019

103165 Thiết bị tự động đo liều,chia liều, tiêm liều phóng xạ và phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2810 PL-TTDV Còn hiệu lực
17/06/2022

103166 Thiết bị ứng dụng hỗ trợ CT can thiệp và soi CT trên Hệ thống CT- Scanner SIEMENS SOMATOM Definition AS TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 226-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Công Nghệ Y Học Chí Anh Còn hiệu lực
25/06/2019

103167 Thiết bị vận chuyển chuyên dụng cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ 2107 Còn hiệu lực
21/07/2023

103168 Thiết bị vận động phục hồi chức năng cao cấp sức bền – xe đạp lực kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1092/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
22/11/2021

103169 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHỤC HỒI CHỨC NĂNG MYREHAB 04/082022/MRS-KQPL Còn hiệu lực
02/08/2022

103170 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp chi dưới - khớp gối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1080/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
30/11/2021

103171 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp chi dưới khép/ mở cơ hông TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1080/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
30/11/2021

103172 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp chi trên đa chức năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1081/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
30/11/2021

103173 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp chi trên, sức mạnh cơ lưng/ ngực TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1080/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
30/11/2021

103174 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp cột sống cổ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1080/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
30/11/2021

103175 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp cột sống tư thế gập/ duỗi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1080/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
30/11/2021

103176 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp cột sống tư thế nghiêng 2 bên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1080/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
30/11/2021

103177 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp cột sống tư thế xoay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1080/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
30/11/2021

103178 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp phục hồi sức mạnh chi dưới TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1080/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
30/11/2021

103179 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp sức bền chi trên TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1092/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
22/11/2021

103180 Thiết bị vận động trị liệu phục hồi chức năng cao cấp sức bền – chạy gắng sức TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1092/190000031/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Giải pháp Phục hồi chức năng Myrehab Còn hiệu lực
22/11/2021