STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103221 Thiết bị sóng xung kích trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT 26102023/KQPL-YVIET Còn hiệu lực
27/10/2023

103222 Thiết bị sóng xung năng lượng spa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI HÂN 01/PLMH Còn hiệu lực
10/07/2023

103223 Thiết bị spa ủ tê bằng khí lạnh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 24-2019/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Hannas Clinic Còn hiệu lực
17/03/2021

103224 Thiết bị tách chiết nucleic acid tự động TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH BẮC 004 - AB/ 210000015/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật và sinh học Ứng Dụng Việt Nam Còn hiệu lực
25/11/2021

103225 Thiết bị tách và bẫy sỏi TTBYT Loại A VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD TẠI TP.HCM 02/CMVN1222 Còn hiệu lực
28/02/2023

103226 Thiết bị tần số vô tuyến TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0477/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/07/2022

103227 Thiết bị tán sỏi ngoài cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

103228 Thiết bị tán sỏi ngoài cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021-SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Đã thu hồi
16/04/2021

103229 Thiết bị tán sỏi ngoài cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021 - SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
02/07/2021

103230 Thiết bị tán sỏi ngoài cơ thể TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ NỘI SPS 0021/SPSPL/170000129/PCBPL-BYT TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Còn hiệu lực
09/07/2021

103231 Thiết bị tăng cường khả năng hô hấp cầm tay TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021565B/170000164/PCBPL-BYT Ông NGUYỄN QUANG TRUNG Còn hiệu lực
24/11/2021

103232 Thiết bị tăng thân nhiệt tần số vô tuyến (dành cho phương pháp vật lý trị liệu) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM 01/PL/IO Còn hiệu lực
09/03/2023

103233 Thiết bị tăng thân nhiệt tần số vô tuyến (dành cho phương pháp điều trị y tế - thẩm mỹ) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM 01/PL/IO Còn hiệu lực
09/03/2023

103234 Thiết bị tăng thân nhiệt tần số vô tuyến (dành cho điều trị thẩm mỹ làm đẹp) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM 02/PL/IONIAGA Còn hiệu lực
09/06/2023

103235 Thiết bị tăng thân nhiệt tần số vô tuyến (dành cho điều trị thẩm mỹ làm đẹp) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM 02/PL/IONIAGA Còn hiệu lực
09/06/2023

103236 Thiết bị tăng thân nhiệt tần số vô tuyến (dành cho điều trị thẩm mỹ làm đẹp) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IONIAGA VIỆT NAM 02/PL/IONIAGA Còn hiệu lực
09/06/2023

103237 Thiết bị tạo khí oxy cho hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 278/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DMCK Còn hiệu lực
05/06/2020

103238 Thiết bị tạo nước khử khuẩn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VIỆT MỸ 01-23/PL-VM Còn hiệu lực
19/12/2023

103239 Thiết bị tạo oxy TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 13/170000166/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
21/09/2020

103240 Thiết bị tạo oxy cao áp điều trị TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 22-2021-DVPL/170000144/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/01/2022