STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103241 Thiết bị đạp gắng sức để ghi điện tim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1368/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y VIỆT Còn hiệu lực
25/09/2020

103242 Thiết bị đầu cuối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 7820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
02/11/2020

103243 Thiết bị đầu cuối TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 90421CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
30/12/2021

103244 Thiết bị đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 08/2022/ĐTP Còn hiệu lực
22/08/2022

103245 Thiết bị đẩy dưỡng chất qua da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1070/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y học Công nghệ Trung Mỹ Còn hiệu lực
22/12/2021

103246 Thiết bị đẩy dưỡng chất qua da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HTP 01222022 Còn hiệu lực
25/02/2022

103247 Thiết bị đẩy dưỡng chất qua da theo cơ chế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG MỸ 23042022 Còn hiệu lực
29/04/2022

103248 Thiết bị đếm tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 98-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT ANH Còn hiệu lực
27/06/2019

103249 Thiết bị đeo chống nôn ói EmeTerm (TENS device-EmeTerm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 137/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/11/2023

103250 Thiết bị đeo tay đo độ bão hòa oxi trong máu và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2071/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Còn hiệu lực
01/02/2021

103251 Thiết bị điện châm + phụ kiện: dây điện châm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 322-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật An Phú Hòa Còn hiệu lực
24/06/2019

103252 Thiết bị điện phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ 01/2022/PL/DD Còn hiệu lực
22/12/2022

103253 Thiết bị điện trị liệu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 2607MP/170000123/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
28/06/2019

103254 Thiết bị điện trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 4820CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚ THÁI Còn hiệu lực
03/08/2020

103255 Thiết bị điện trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 001PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
09/08/2023

103256 Thiết bị điện trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 010PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
21/09/2023

103257 Thiết bị điện trị liệu và phục hồi chức năng vùng kín nữ DR. LADY TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 02/2024/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/01/2024

103258 Thiết bị điện trị liệu đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2456/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V 2 U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2021

103259 Thiết bị điện trị liệu đa năng (các phụ kiện đi kèm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2456/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V 2 U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2021

103260 Thiết bị điện xung kết hợp siêu âm trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2736A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022