STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103261 Thiết bị điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM 220002697/PCBB-HCM Đã thu hồi
15/08/2022

103262 Thiết bị điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM V2U-00015 Còn hiệu lực
15/08/2022

103263 Thiết bị điện xung trị liệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2736A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2022

103264 Thiết bị điện xung trị liệu V2U TENS TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 080-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2019

103265 Thiết Bị Điện Xung Trị Liệu – Intelect Mobile 2 Stim INLT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 153-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Y VIỆT Còn hiệu lực
26/08/2020

103266 Thiết bị điều biến thần kinh kích thích não sâu TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 06/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/10/2019

103267 Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 026-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang thiết bị y tế - Khoa học kỹ thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

103268 Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm có bình hút dịch đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 349-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế - Khoa Học Kỹ Thuật Việt Tân Còn hiệu lực
10/10/2019

103269 Thiết bị điều chỉnh áp lực hút dịch âm, 0-300mmHg, kiểu Mỹ, DISS male, DISS hand tight (nhôm), có bình chống tràn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 109/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

103270 Thiết bị điều chỉnh áp lực hút dịch âm, 0-760mmHg, kiểu Mỹ, DISS male, DISS hand tight (nhôm), có bình chống tràn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 109/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

103271 Thiết bị điều chỉnh dịch hút âm, 0-760mmHg, DISS male, DISS hand tight (nhôm), có bình chống tràn TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 109/170000006/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/11/2022

103272 Thiết bị điều chỉnh dòng chảy áp suất cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0230/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
20/01/2022

103273 Thiết bị điều chỉnh hơi thở/ Airofit pro TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 573.21/180000026/PCBPL-BYT Michael Van Etteryk Còn hiệu lực
19/11/2021

103274 Thiết bị điều chỉnh lưu lượng, làm ẩm khí oxy dòng cao và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021437/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
17/09/2021

103275 Thiết bị điều chỉnh lưu lượng, làm ẩm khí oxy dòng cao và phụ kiện kèm theo; TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021296/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
01/09/2021

103276 Thiết bị điều khiển lưu lượng Oxy tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 01.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
22/04/2021

103277 Thiết bị điều khiển lưu lượng oxy tự động TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 01.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Đã thu hồi
22/04/2021

103278 Thiết bị điều khiển lưu lượng oxy tự động và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 01.21/200000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Gia Còn hiệu lực
14/05/2021

103279 Thiết bị điều khiển tự động bơm xi măng cột sống từ xa không bức xạ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM XNK VIỆT NAM 0105/XNK Còn hiệu lực
05/05/2022

103280 Thiết bị điều tị da bằng công nghệ IPL TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2754 PL Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Aesthetic And Health Còn hiệu lực
20/12/2019