STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103341 Theo danh mục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ & GIÁO DỤC PQB 190-PQB/170000029/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SINH HỌC PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ CÔNG NGHỆ Còn hiệu lực
22/05/2020

103342 theo danh mục đính kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC Số: 27/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Đã thu hồi
27/12/2020

103343 Theo danh mục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 5252021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
25/10/2021

103344 Theo danh mục đính kèm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 825-ĐP/18000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/05/2023

103345 Theo danh mục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 14062023-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

103346 Theo danh mục đính kèm TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 09052023-TN/180000023/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
08/08/2023

103347 Theo phụ lục TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 31-2019/170000007/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Beckman Coulter Hong Kong Limited tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
13/11/2019

103348 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD & PUSEN MEDICAL VIỆT NAM 01-WL&PS/BPL Còn hiệu lực
10/02/2023

103349 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 02/2023NP Còn hiệu lực
24/04/2023

103350 Theo phụ lục TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 03/2023NP Đã thu hồi
25/04/2023

103351 Theo phụ lục TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 04/2023NP Còn hiệu lực
25/04/2023

103352 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 07.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
29/05/2023

103353 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 08.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
29/05/2023

103354 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 11.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
29/05/2023

103355 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 01.2023/PL-SIMAI Đã thu hồi
03/07/2023

103356 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 07.2023/PL-TLQT Còn hiệu lực
13/09/2023

103357 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG Y TẾ NHA PHONG 08/2023NP Còn hiệu lực
14/09/2023

103358 Theo phụ lục TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 03.2023/PL-SIMAI Còn hiệu lực
15/11/2023

103359 Theo phụ lục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 15-2021/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/10/2023

103360 Theo phụ lục TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0014/PLA Còn hiệu lực
02/01/2024