STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103481 Thiết bị cắt trĩ dùng 1 lần theo phương pháp Longo (Disposable Hemorrhoid Stapler) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 07170717 Công ty Cổ phần Kỹ thuật TEKO Còn hiệu lực
06/08/2019

103482 Thiết bị cắt đốt bằng sóng tần số vô tuyến TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3039 PL-TTDV Công ty TNHH Thiết bị y tế Inamed Còn hiệu lực
09/10/2019

103483 Thiết bị cắt đốt mô bằng khí Argon, dùng trong phẫu thuật nội soi và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 55/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/08/2019

103484 Thiết bị cắt đốt mô bằng sóng radio TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 271/CMD/0821 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

103485 Thiết bị cắt đốt mô bằng sóng radio TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 049/DA-CMD/22 Còn hiệu lực
22/02/2023

103486 Thiết bị cắt đốt mô bằng sóng radio và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 133/SNI/0920 Còn hiệu lực
16/11/2022

103487 Thiết bị cắt đốt phẫu thuật, công nghệ Airplasma TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED 1922/DMED/BPL Còn hiệu lực
01/03/2023

103488 Thiết bị cấy ghép ốc tai điện tử và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM TRỢ THÍNH HEARLIFE 02/2023/BPL-HEARLIFE Còn hiệu lực
11/05/2023

103489 Thiết bị cấy ghép sụn TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4031 PL-TTDV/170000027 Công ty TNHH DTG Medical Còn hiệu lực
07/10/2021

103490 Thiết bị cấy ghép theo dõi và ghi nhận điện tim kèm phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 48/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2020

103491 Thiết bị cấy theo dõi và ghi điện tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 47/MED1020 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2020

103492 Thiết bị cấy tóc TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2564 PL-TTDV/170000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HANSBIOMED VIETNAM Còn hiệu lực
26/07/2019

103493 Thiết bị cấy tóc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED0522 Đã thu hồi
01/06/2022

103494 Thiết bị cấy tóc TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED0522 Còn hiệu lực
10/06/2022

103495 Thiết bị châm kim RF vi điểm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2035/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SEOULGROUP Còn hiệu lực
22/01/2021

103496 Thiết bị châm kim RF vi điểm. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1969/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH SEOULGROUP Còn hiệu lực
22/01/2021

103497 Thiết bị chăm sóc da TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ZACY 2022001/ZACY/BPL Còn hiệu lực
02/08/2022

103498 Thiết bị chăm sóc da đầu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1764/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ y tế Việt Nam Còn hiệu lực
02/09/2019

103499 Thiết bị chăm sóc da, điều trị da và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA 07022023/TF/PL MESOJET HY-PO Còn hiệu lực
07/02/2023

103500 Thiết bị chăm sóc và điều trị đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1706/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
11/06/2023