STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
103581 Thiết bị dùng cho hệ thống nhuộm lam TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1427/DBS/PLTTB_PM Đã thu hồi
09/10/2023

103582 Thiết bị dùng cho hệ thống nhuộm lam TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ 1427/DBS/PLTTB_PM Còn hiệu lực
19/12/2023

103583 Thiết bị dụng cụ phẫu thuật tim các loại TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2048 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga Còn hiệu lực
17/03/2021

103584 Thiết bị dụng cụ trị liệu đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA 06:2020/PL-PHANA Còn hiệu lực
15/09/2022

103585 Thiết bị dùng trong hệ thống khí y tế của hãng Megasan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 02/BPL-HKN/2023 Còn hiệu lực
16/08/2023

103586 Thiết bị dùng trong hệ thống khí y tế của hãng Megasan TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 03/BPL-HKN/2024 Còn hiệu lực
25/01/2024

103587 Thiết bị dùng trong hệ thống khí y tế của hãng Megasan loại A TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 05/BPL-HKN/2023 Còn hiệu lực
28/10/2023

103588 Thiết bị dùng trong hệ thống khí y tế của hãng Megasan loại A. TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 04/BPL-HKN/2023 Còn hiệu lực
20/09/2023

103589 Thiết bị dùng trong hệ thống khí y tế của hãng Megasan loại B TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 03/BPL-HKN/2023 Còn hiệu lực
20/09/2023

103590 Thiết bị dùng trong Hệ thống khí y tế của hãng Sam Sung TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 01/BPL-HKN/2024 Còn hiệu lực
03/01/2024

103591 Thiết bị dùng trong Hệ thống khí y tế của hãng Sam Sung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HKN 02/BPL-HKN/2024 Còn hiệu lực
04/01/2024

103592 Thiết bị dùng trong phẫu thuật nội soi và dụng cụ chuyên dùng theo máy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1382021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Thiết bị vật tư y tế Minh Đức Còn hiệu lực
23/11/2021

103593 Thiết bị dùng trong quy trình giải phẫu bệnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ ITC 1858/BiOptica/PLTTB_PMITC Còn hiệu lực
22/12/2023

103594 Thiết bị dùng để tách chiết DNA/RNA TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 338/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ MINH Còn hiệu lực
04/06/2020

103595 Thiết bị ép động mạch Anscare Chitoclot TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020079/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
29/11/2020

103596 Thiết bị gập duỗi khớp vai TTBYT Loại A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH 17/2022 Còn hiệu lực
07/11/2022

103597 Thiết bị Gavi TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2917 CL PL Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Sang Còn hiệu lực
20/12/2019

103598 Thiết bị Gavi TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2100_CL-PL Văn Phòng Đại Diện Merck Export Gmbh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
22/12/2019

103599 Thiết bị Gavi / Gavi Instrument TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2917-1S21/08/2019 PL-TTDV Công ty TNHH Thương Mại và Dược Phẩm Sang Còn hiệu lực
11/06/2021

103600 Thiết bị Geri+ / Geri+(Plus) Instrument TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2917-1S21/08/2019 PL-TTDV Công ty TNHH Thương Mại và Dược Phẩm Sang Còn hiệu lực
11/06/2021