STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110461 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 304/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HẠNH PHÚC Còn hiệu lực
12/01/2022

110462 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN PL2022-0301 Đã thu hồi
01/03/2022

110463 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANH QUÂN PL2022-0301 Còn hiệu lực
08/03/2022

110464 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NGUYÊN ANH 01/2023/NA -TTBYT Còn hiệu lực
31/08/2023

110465 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ATS 02-ATS/20231017/PCBPL-BYT Đã thu hồi
17/10/2023

110466 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ATS 02-ATS/20231018/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/10/2023

110467 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-0104 Còn hiệu lực
19/12/2023

110468 Tủ an toàn sinh học cấp 2 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2024-0104 Còn hiệu lực
19/01/2024

110469 Tủ an toàn sinh học cấp 2 A2 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 2202/2023/QDMED Còn hiệu lực
27/02/2023

110470 Tủ an toàn sinh học cấp 2 B2 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ QUANG DƯƠNG 2202/2023/QDMED Còn hiệu lực
27/02/2023

110471 Tủ an toàn sinh học cấp 2 kèm chân đế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 111218/170000123/PCBPL-BYT Công ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Minh Phú Đã thu hồi
11/06/2019

110472 Tủ an toàn sinh học cấp 3 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2528/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YUIN Còn hiệu lực
15/12/2021

110473 Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 50-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/06/2019

110474 Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 506.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/10/2020

110475 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 446.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Còn hiệu lực
28/09/2021

110476 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 022-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Đã thu hồi
04/11/2021

110477 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 022-MDT/210000022/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP Còn hiệu lực
07/12/2021

110478 Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 577.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/12/2021

110479 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á 27042022TBA Còn hiệu lực
27/04/2022

110480 Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 012022PL/ESCO Còn hiệu lực
06/07/2022