STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110501 Trocar phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190099.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
12/03/2020

110502 Trocar phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 42521CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THĂNG LONG Còn hiệu lực
01/08/2021

110503 Trocar phẫu thuật lồng ngực mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-723-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

110504 Trocar phẫu thuật lồng ngực mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-342-2019/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/12/2019

110505 Trocar phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 17/220223/PCBPL-HL Còn hiệu lực
23/02/2023

110506 Trocar phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ OMEGA 2311/2023/PL5-OMG Còn hiệu lực
13/12/2023

110507 Trocar phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 01/231223/PCBPL-HL Còn hiệu lực
19/02/2024

110508 Trocar phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM ARQVN-2024-80 Còn hiệu lực
07/06/2024

110509 Trocar phẫu thuật nội soi dùng 1 lần các loại TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1947 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ METECH Còn hiệu lực
07/01/2021

110510 Trocar phẫu thuật nội soi lồng ngực, ổ bụng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 1.1/106022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
11/10/2022

110511 Trocar phẫu thuật nội soi ổ bụng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 01/022022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
20/02/2022

110512 Trocar phẫu thuật nội soi ổ bụng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 01/102023/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
31/10/2023

110513 Trocar phẫu thuật nội soi ổ bụng, các loại, các cỡ. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND 1006/DND-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
26/10/2022

110514 Trocar sử dụng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICAL TD 08/2023/MTD-PL Còn hiệu lực
10/11/2023

110515 Trocar sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 691/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
19/02/2020

110516 Trocar sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 694/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
19/02/2020

110517 Trocar sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 695/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
28/09/2021

110518 Trocar sử dụng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT 22/PLTTB-HP Đã thu hồi
19/07/2022

110519 Trocar sử dụng nhiều lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 302/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
25/06/2019

110520 Trocar sử dụng trong phẫu thuật nội soi khớp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH AN 07/2022 – VBKQPLB/BA Còn hiệu lực
06/10/2022