STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110521 Trụ chính 700mm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 427-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Đã thu hồi
15/01/2021

110522 Trụ chính 700mm TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 081-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y Việt Còn hiệu lực
02/05/2021

110523 Trụ dẫn cấy ghép chỉnh hình xương con cho tai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/03/23 Còn hiệu lực
20/03/2023

110524 Trụ dẫn cấy ghép chỉnh hình xương con cho tai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/05/49 Đã thu hồi
01/06/2023

110525 Trụ dẫn cấy ghép chỉnh hình xương con cho tai TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/06/51 Còn hiệu lực
02/06/2023

110526 Trụ dẫn thay thế xương TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 28/MED1120 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/05/2021

110527 Trụ dẫn thay thế xương con TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/158 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

110528 Trụ dẫn thay thế xương con TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/161 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

110529 Trụ dẫn thay thế xương con TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/08/295 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/09/2021

110530 Trụ dẫn thay thế xương con TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THÍNH HỌC VIỆT NAM VBPL_022024 Còn hiệu lực
11/06/2024

110531 Trụ dẫn thay thế xương con TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THÍNH HỌC VIỆT NAM VBPL_042024 Còn hiệu lực
11/06/2024

110532 Trụ dẫn thay thế xương con và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/152 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021

110533 Trụ hình bắt vít trên mẫu hàm thạch cao TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1012/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
02/01/2020

110534 Trụ Implant TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

110535 Trụ Implant TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2182/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
08/10/2021

110536 Trụ implant cấy ghép trong nha khoa và phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 20/3011/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA Còn hiệu lực
04/07/2019

110537 Trụ implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 01DT-2023/PL-DTHC Còn hiệu lực
11/08/2023

110538 Trụ implant trên mẫu hàm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

110539 Trụ kết nối (Arrow Implant Fixture) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02300318 Công ty TNHH Phát triển nha khoa Nhật Việt Còn hiệu lực
03/09/2019

110540 Trụ kết nối chân răng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG 012023PL/NPĐ Còn hiệu lực
30/03/2023