STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110801 Trụ phục hình (Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1697/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Trang thiết bị Y tế TPT Miền Nam Còn hiệu lực
04/08/2019

110802 Trụ phục hình (Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

110803 Trụ phục hình các loại, vít phủ, nắp trụ và bộ phẫu thuật trụ phục hình implant TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NHA KHOA LH 01/PL/LH/2022 Còn hiệu lực
19/11/2022

110804 Trụ phục hình Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 969 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA NGUYỄN DUY Còn hiệu lực
19/12/2019

110805 Trụ phục hình Implant dùng trong nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 969 /180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHA KHOA NGUYỄN DUY Còn hiệu lực
19/12/2019

110806 Trụ phục hình implant nha khoa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 02DT-2023/PL-DTH Còn hiệu lực
12/08/2023

110807 Trụ phục hình kết nối (Mytis Attachment Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03300318 Công ty TNHH Phát triển nha khoa Nhật Việt Còn hiệu lực
03/09/2019

110808 Trụ phục hình răng TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2721 PL-TTDV Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Suredent Còn hiệu lực
03/01/2020

110809 Trụ phục hình răng kèm phụ kiện TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2721CL PL-TTDV của CÔNG TY TNHH TM DV SUREDENT Còn hiệu lực
05/02/2020

110810 Trụ phục hình tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 96-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Trang thiết bị y tế TPT Miền Nam Còn hiệu lực
02/01/2020

110811 Trụ phục hình trong cấy ghép nha khoa (Abutment) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1012/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TMDV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TPT MIỀN NAM Còn hiệu lực
02/01/2020

110812 Trụ phục hình, trụ lành thương và nắp đậy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2764A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/09/2022

110813 Trụ Premil để làm ra Abutment (Premilled Abutment) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020193A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
30/03/2020

110814 Trụ răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

110815 Trụ răng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 793/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/06/2023

110816 Trụ răng tạm thời TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

110817 Trụ răng và Vật liệu cấy ghép răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 425-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH MTV Tín Nha Còn hiệu lực
10/10/2019

110818 Trụ sao mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA Còn hiệu lực
25/10/2019

110819 Trụ sao mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 902/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA Còn hiệu lực
12/12/2019

110820 Trụ sao mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1112/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA Còn hiệu lực
02/10/2020