STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110821 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1991/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KIỆN KIỀU Còn hiệu lực
02/02/2021

110822 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 186/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THU THUỶ Còn hiệu lực
04/03/2021

110823 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 914-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Nguyên Anh Còn hiệu lực
12/06/2021

110824 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC 2411/170000115/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

110825 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2895A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/11/2022

110826 Tủ sấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM 03/2023-PLTBYT/VNITS Còn hiệu lực
05/07/2023

110827 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN PHÚC AP-PL2023-0610 Còn hiệu lực
31/07/2023

110828 Tủ sấy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 230821/MP-BPL Còn hiệu lực
21/08/2023

110829 Tủ sấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA 35/PL/AH/2023 Còn hiệu lực
13/09/2023

110830 Tủ sấy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH GETINGE VIỆT NAM 0922/GVN/PL Còn hiệu lực
17/10/2023

110831 Tủ sấy khô dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 28021CN/190000014/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Thắng Lợi Còn hiệu lực
25/05/2021

110832 Tủ sấy 150L TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 434-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Kim Hữu Còn hiệu lực
22/08/2019

110833 Tủ sấy 150L TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 15/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
22/02/2021

110834 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0023PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
19/08/2020

110835 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021636/70000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TRÀNG AN Còn hiệu lực
21/12/2021

110836 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294/170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
14/03/2022

110837 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294 /170000074/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/03/2022

110838 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2294/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/03/2022

110839 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE 10112022/PL-HDG Còn hiệu lực
10/11/2022

110840 Tủ sấy dụng cụ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA 0211/DUONGGIA/BPL Đã thu hồi
03/03/2023