STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110841 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DŨNG PHƯƠNG 1411/2022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2022

110842 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 098-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2023

110843 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA 2104/PL/AH Còn hiệu lực
21/04/2023

110844 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 124-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/07/2023

110845 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 10-IBM/20231018/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2023

110846 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH OUTECH 02/PL/2023/OT Còn hiệu lực
15/12/2023

110847 Tủ an toàn sinh học cấp II, cấp III TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 140-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Lan Oanh Còn hiệu lực
10/07/2019

110848 Tủ an toàn sinh học cấp II/ Class ll Microbiological Safety Cabinets TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 353.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
01/08/2020

110849 Tủ an toàn sinh học cấp III TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ESCO VIỆT NAM 22062023PL/ESCO Còn hiệu lực
30/06/2023

110850 Tủ an toàn sinh học cấp III TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH I-BIOMED VIỆT NAM 10-IBM/20231018/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/10/2023

110851 Tủ an toàn sinh học Class II TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 43/HLM/1017/170000150/PCBPL-BYT ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đã thu hồi
02/08/2019

110852 Tủ an toàn sinh học cấp II TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 694/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO Còn hiệu lực
10/07/2020

110853 Tủ bảo quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 692/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO Còn hiệu lực
09/07/2020

110854 Tủ Bảo quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HỮU HẢO 02HH/PL Còn hiệu lực
20/07/2022

110855 Tủ bảo quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NANOMED 004-NANOMED/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/05/2024

110856 Tủ bảo quản âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181105 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
28/05/2020

110857 Tủ bảo quản dược phẩm và sinh học TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181106 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
28/05/2020

110858 Tủ bảo quản âm sâu TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 15/1712/170000102/PCBPL-BYT/2018 Công ty TNHH thiết bị y tế DHT Còn hiệu lực
13/06/2019

110859 Tủ bảo quản âm sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0322PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Còn hiệu lực
03/03/2021

110860 Tủ bảo quản âm sâu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1082021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần HTP Việt Nam Còn hiệu lực
28/05/2021