STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
110921 Túi ép tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 212/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VCN VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/05/2020

110922 Túi máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 4462021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Medcomtech Còn hiệu lực
22/10/2021

110923 Túi phân một mảnh Suavita TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 809/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
06/08/2020

110924 Túi phân một mảnh Suavita TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 809/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Còn hiệu lực
06/08/2020

110925 Túi tạo áp lực đo huyết áp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1940/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG NGỌC MINH Còn hiệu lực
14/09/2021

110926 Túi đựng dịch não tủy TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/131 Còn hiệu lực
17/08/2023

110927 Túi đựng tạng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M-PL-044-2021 Công ty TNHH 3M Việt Nam Đã thu hồi
27/10/2021

110928 Tủ ấm và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2708/170000102/PCBPL-BYT/2018 Còn hiệu lực
21/07/2022

110929 Tủ lạnh xách tay bảo quản máu, vaccine (-25oC÷-15oC) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0852021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

110930 Tủ lạnh xách tay bảo quản máu, vaccine (2oC÷10oC) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 0842021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty Thiết bị Khoa học Chuẩn Còn hiệu lực
06/04/2021

110931 Tủ đầu giường TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 175-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Khả Lộc Còn hiệu lực
09/07/2019

110932 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 896/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC VTYT TAKARA Còn hiệu lực
29/07/2020

110933 Tyvek sterilization reel 35 cm x 70m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

110934 Tyvek sterilization reel 10cm x 70m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

110935 Tyvek sterilization reel 15cm x 70m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

110936 Tyvek sterilization reel 20cm x 70m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

110937 Tyvek sterilization reel 25cm x 70m TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 060622/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/06/2022

110938 Tyvek 15cm x 70m TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 26320/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/04/2022

110939 Tyvek 25cm x 70m TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 26320/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/04/2022

110940 Tyvek 35cm x 70m TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ 26320/PCBPL-BYT Đã thu hồi
19/04/2022