STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111001 Vải không dệt dùng cho hấp tiệt trùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0270 PL-COLNEPH/190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HKT Còn hiệu lực
08/05/2020

111002 Vải không dệt gói dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 36/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

111003 Vải không dệt gói dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TSG VIỆT NAM 2023004-TSG/BPL Còn hiệu lực
27/09/2023

111004 Vải không dệt đóng gói dụng cụ TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TSG VIỆT NAM 2024001-TSG/BPL Còn hiệu lực
04/05/2024

111005 Vải không dệt đóng gói dụng cụ y tế TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 321-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược phẩm 3/2 (F.T.Pharma) Còn hiệu lực
02/11/2021

111006 Vải/ giấy gói dụng cụ y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG LONG 1003/2023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/03/2023

111007 Vải/ tất lót bó bột TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 394-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH DV QL Biomedical Equipment Maintenance Còn hiệu lực
10/12/2020

111008 Val-Cement TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 162-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT DONGJU DENTAL SUPPLY CO., LTD Còn hiệu lực
27/06/2019

111009 Vali cấp cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT 2019014/180000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT Còn hiệu lực
07/06/2019

111010 VALI CẤP CỨU TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 380-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Meditech Còn hiệu lực
08/10/2019

111011 Vali cấp cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019450/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/06/2022

111012 Vali cấp cứu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 07/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/07/2023

111013 Vali cấp cứu TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 051023/PL-NPCHN/VALI CAP CUU Còn hiệu lực
09/10/2023

111014 Vali cấp cứu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPON VIỆT NAM 05/PL-NPVN/23 Còn hiệu lực
01/12/2023

111015 Vali cấp cứu chuyên dụng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 848/180000028/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Kỹ thuật Âu Việt Còn hiệu lực
09/12/2019

111016 Vali đựng máy ozone TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 389-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Cao Khánh Thiện Còn hiệu lực
10/12/2020

111017 Valplast 110 Denture Base Resin TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 162-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT DONGJU DENTAL SUPPLY CO., LTD Còn hiệu lực
27/06/2019

111018 Valve điều chỉnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 820/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DELTECH Còn hiệu lực
14/09/2021

111019 Valy cấp cứu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021493/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ ĐÔNG ĐÔ Còn hiệu lực
12/10/2021

111020 Valy cấp cứu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y SINH 12NP-BLUECROSS Văn Phòng Đại diện Nipon Corporation tại Thành phố Hà Nội Còn hiệu lực
12/11/2021