STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111121 Van một chiều TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED0218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
30/09/2019

111122 Van một chiều TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED0218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
30/09/2019

111123 Van một chiều TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED0318/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
30/09/2019

111124 Van một chiều TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED0318 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

111125 Van một chiều TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 15/MED0218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

111126 Van ngắt tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 001/2022/180000000/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/02/2022

111127 Van ngắt tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 003/2022/180000000/PCBPL-BYT Đã thu hồi
14/04/2022

111128 Van ngắt tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐOÀN THIÊN PHÁT 003/2022/180000000/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/08/2022

111129 Van ngắt tay ( cô lập khí y tế) TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 457-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/05/2022

111130 Van nhựa Pressure Pod Housing TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH M.E.NIKKISO VIỆT NAM 01/2023/TTBYT Còn hiệu lực
17/04/2023

111131 Van nối an toàn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 101 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
04/09/2020

111132 Van PEEP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020292/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GROUP PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE Còn hiệu lực
10/06/2020

111133 Van PEEP 22M điểu chỉnh được các mức H20 Intersurgical TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT Còn hiệu lực
19/10/2021

111134 Van peep điều chỉnh TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU Y TẾ VIỆT 04PL-VIMS/200000016/PCBPL_BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

111135 Van rò rỉ máy giúp thở TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA 88/170000083/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Còn hiệu lực
31/12/2019

111136 Van sinh thiết TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DYNAMED 2022-04/PLTTBYT Còn hiệu lực
16/04/2022

111137 Van sinh thiết TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG VDK07-ML23/PLTTBYT Còn hiệu lực
10/11/2023

111138 Van sinh thiết (Biopsy Valve, Valve set ) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 77.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Còn hiệu lực
29/05/2020

111139 Van sinh thiết dùng 1 lần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1001- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/08/2023

111140 Van sinh thiết ống soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD20-00060-CBPL/D-EF CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
01/08/2020