STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111341 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Bicarbonate TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
14/03/2024

111342 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng C3/ IgA/ IgG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN 43/2023/BPL-TA-BYT Đã thu hồi
28/12/2023

111343 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng C3/ IgA/ IgG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN 35/2024/BPL-TA-BYT Còn hiệu lực
18/03/2024

111344 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các chất điện giải Na+, Ca2+, K+, Cl- và Li+ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3752/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/08/2023

111345 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các kháng thể kháng thụ thể hormon kích thích tuyến giáp (TRAb) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 16/DL2-PCBPL Còn hiệu lực
28/06/2022

111346 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các protein TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VIỆT TUẤN 04/23/PL-VT Còn hiệu lực
18/05/2023

111347 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH LONG 07/2022/KQPL-TL Còn hiệu lực
12/01/2024

111348 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các yếu tố thấp khớp (RF‑II) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3035/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

111349 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các yếu tố đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-007REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

111350 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Calcitonin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 161/SHV-RC-2021 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
03/08/2021

111351 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Calcitonin, Renin, Gastrin, Procalcitonin. ̣ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 062022/TDM-PCBPL Đã thu hồi
21/08/2022

111352 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng cầm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-024/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

111353 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ceruloplasmin, protein phản ứng C (CRP), chuỗi nhẹ Kappa và chuỗi nhẹ Lambda TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0125 Còn hiệu lực
30/12/2022

111354 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ceruloplasmin, protein phản ứng C (CRP), chuỗi nhẹ Kappa và chuỗi nhẹ Lambda TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0124 Còn hiệu lực
10/01/2023

111355 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng chỉ điểm khối u TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 012023-GS/MD/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
16/06/2023

111356 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Cholesterol, HDL-C, LDL-C, NEFA, Triglycerid TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 11/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
21/03/2023

111357 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng citrat, fructose, kẽm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 147/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

111358 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK Total, CK-MB (Mass), CK-MB, CK-NAC, Myoglobin, Troponin T, CK-MB (Activity), Homocysteine, Troponin I, Hs Troponin T. TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 092022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

111359 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK và CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 296/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
01/09/2021

111360 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CK và CK-MB TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 170/2022/NA-PL Còn hiệu lực
11/11/2022