STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111381 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-20/2023/PL Còn hiệu lực
19/01/2024

111382 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 48/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
26/12/2023

111383 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/22/PCBPL- BYT Đã thu hồi
25/02/2022

111384 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 2022-GS/22-01/PCBPL- BYT Đã thu hồi
03/03/2022

111385 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP 2 mức nồng độ TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 122023-GS/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
25/07/2023

111386 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP, D-Dimer, βhCG, PCT TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 205/2023/NP-PL Còn hiệu lực
13/10/2023

111387 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP, RF, ASLO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

111388 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP, RF, ASLO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

111389 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Cyclosporine, Tacrolimus, Sirolimus TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCi_0055 Còn hiệu lực
22/02/2022

111390 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Cyclosporine, Tacrolimus, Sirolimus TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/TNP_0005 Còn hiệu lực
22/08/2023

111391 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng cystatin C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2405/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

111392 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CYSTATIN C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 172022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
21/08/2022

111393 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Cystatin C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 196/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

111394 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-003REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
22/11/2021

111395 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-059/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2022

111396 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-Dimer mức cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-150/2022/PL Còn hiệu lực
27/10/2022

111397 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-Dimer mức thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-150/2022/PL Còn hiệu lực
27/10/2022

111398 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng dấu ấn tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-052/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

111399 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng dấu ấn tim mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-027REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

111400 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng dấu ấn ung thư TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-019REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021