STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111621 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM 014-2023/PL-ARQVN Còn hiệu lực
09/01/2023

111622 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Protein CSF TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-194/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

111623 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (CRP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 106/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
06/09/2022

111624 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (CRP) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 195/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

111625 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng protein phản ứng C (CRP) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 240322-02/BPL-AAA Còn hiệu lực
22/03/2024

111626 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Prothrombin Time, Activated Partial Thromboplastin Time, Thrombin Time, Fibrinogen, Antithrombin III, Factor (II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII), Plasminogen, Protein C, Protein S TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 012022/TDM-PCBPL Còn hiệu lực
22/08/2022

111627 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng PTH (1-84) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MARA 0071-2021/PL-MARA Công ty TNHH ARQON Việt Nam Còn hiệu lực
10/11/2021

111628 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng PTH (1-84) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ARQON VIỆT NAM 016-2023/PL-ARQVN Còn hiệu lực
09/01/2023

111629 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng rapamycin, tacrolimus và cyclosporin TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 231026-01/BPL-NDX Còn hiệu lực
15/11/2023

111630 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng RBC, TNC TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-090-B Còn hiệu lực
23/08/2022

111631 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Rivaroxaban TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 18/2023/SKMT-PL Còn hiệu lực
27/06/2023

111632 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sản phẩm giáng hóa fibrin (D-Dimer và X-oligomer) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2408/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

111633 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sàng lọc trước sinh TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 012023/TDM-PCBPL-MSS Còn hiệu lực
04/07/2023

111634 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng SCC, ProGRP, CYFRA 21-1 và NSE TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1949/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/09/2021

111635 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS 242023-GS/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
17/11/2023

111636 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá nhi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-028REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

111637 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-053/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

111638 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-023REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

111639 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá thông minh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-119REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
22/09/2021

111640 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá thường quy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-029REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021