STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111661 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TSH và thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3332/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

111662 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng và định tính 22 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 240/2022/NA-PL Còn hiệu lực
10/12/2022

111663 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng và định tính 26 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 241/2022/NA-PL Còn hiệu lực
10/12/2022

111664 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Vitamin D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

111665 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng vitamin D TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 05/2024/SKMT-PL Còn hiệu lực
03/01/2024

111666 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng vitamin D toàn phần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 08/SHV-RC-2024 Còn hiệu lực
18/03/2024

111667 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng VWF:RCo, VWF:Ag, VWF:CB, ADAMTS13 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 27/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
07/09/2022

111668 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng WBC, RBC, HGB, PLT TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-089-B Còn hiệu lực
23/08/2022

111669 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng WBC, RBC, HGB, PLT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 139/2022/NP-PL Còn hiệu lực
14/09/2022

111670 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng yếu tố dạng thấp (RF) TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 240122-04/BPL-AAA Còn hiệu lực
23/01/2024

111671 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đa thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN 06/2023/BPL-TA-BYT Đã thu hồi
08/11/2023

111672 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đa thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN 09/2023/BPL-TA-BYT Đã thu hồi
09/11/2023

111673 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đa thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN 38/2023/BPL-TA-BYT Đã thu hồi
28/12/2023

111674 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đa thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN 02/2024/BPL-TA-BYT Còn hiệu lực
11/03/2024

111675 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đa thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN 03/2024/BPL-TA-BYT Còn hiệu lực
11/03/2024

111676 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đa thông số sinh hóa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ THIÊN AN 30/2024/BPL-TA-BYT Còn hiệu lực
18/03/2024

111677 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đái tháo đường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-004REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

111678 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Đồng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM 01-2023/KQPL-YDBVN Còn hiệu lực
23/02/2023

111679 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 152023/TDM-PCBPL-CG Đã thu hồi
18/12/2023

111680 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Đông máu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN DANH 152023/TDM-PCBPL-CG Đã thu hồi
18/12/2023