STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
111781 Vật liệu làm hàm giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 258-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
25/04/2020

111782 Vật liệu làm hàm giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 258-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
25/04/2020

111783 Vật liệu làm hàm giả TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 476-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/08/2022

111784 Vật liệu làm hàm giả tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 05/CBPL/Shiva Còn hiệu lực
10/08/2023

111785 Vật liệu làm hàm khay cá nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1766/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐẠI TẤN Còn hiệu lực
11/11/2020

111786 Vật liệu làm hàm răng giả (dạng bột và lỏng) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 02-PLTTB-BYT-DEN/2024 Còn hiệu lực
26/01/2024

111787 Vật liệu làm hàm răng giả dạng bột TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 02-PLTTB-BYT-DEN/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

111788 Vật liệu làm hàm răng giả dạng lỏng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 03-PLTTB-BYT-DEN/2023 Còn hiệu lực
13/07/2023

111789 Vật liệu làm khay chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM 05/SM/PL-22 Còn hiệu lực
13/03/2024

111790 Vật liệu làm khay duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI 07/HLM19/170000150/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ABC GROUP Còn hiệu lực
27/11/2019

111791 Vật liệu làm khay lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 107/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
11/10/2021

111792 Vật liệu làm khung răng bằng hợp kim Niken và Crom TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1810/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Đăng Còn hiệu lực
19/10/2019

111793 Vật liệu làm khung răng bằng hợp kim Niken và Crom TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1810/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Đăng Còn hiệu lực
19/10/2019

111794 Vật liệu làm khung răng bằng hợp kim Niken và Crom TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1810/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Công Nghệ Phúc Đăng Còn hiệu lực
19/10/2019

111795 Vật liệu làm khung răng giả tháo lắp TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2913A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/12/2022

111796 Vật liệu làm khuôn răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 059-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Y Tế Hoàn Mỹ Còn hiệu lực
04/07/2019

111797 Vật liệu làm khuôn răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210851-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/11/2021

111798 Vật liệu làm khuôn đúc răng giả TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1926/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG Còn hiệu lực
30/11/2020

111799 Vật liệu làm khuôn đúc răng giả TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NHA PHÚC ĐĂNG 032022 Còn hiệu lực
22/04/2022

111800 Vật liệu làm máng duy trì chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020207A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NVDENT Còn hiệu lực
05/04/2020