STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112001 Vỏ ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 21/MED0718 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/05/2020

112002 Vỏ ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 53/MED0718 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/05/2020

112003 Vỏ ngoài TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 64/MED0718 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/05/2020

112004 Vỏ ngoài cho HX-20Q TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL25/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

112005 Vỏ ngoài dùng cho ống kính soi mềm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 423/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/04/2022

112006 Vỏ ngoài dụng cụ phẫu tích TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-72-44/2023/PL Còn hiệu lực
04/01/2024

112007 Vỏ ngoài soi khám, có cổng hút dịch, đường kính 4mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ Amnotech-Germany/ 290422 Còn hiệu lực
30/11/2023

112008 Vỏ ngoài tay bào TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 42-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
02/07/2021

112009 Vỏ ngoài với nòng trong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 814/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2020

112010 Vỏ ngoài đặt ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1649/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Đã thu hồi
08/07/2019

112011 Vỏ ngoài đặt ống soi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1649/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
08/07/2019

112012 Vỏ ngoài, 17 Fr TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL09/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

112013 Vỏ nhựa để cố định kim lấy máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 477-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MEDCOMTECH Còn hiệu lực
14/01/2021

112014 Vớ phẫu thuật cao cổ - Ope Kyutto W TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 242022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/11/2022

112015 Vớ phẫu thuật cao cổ - Ope Kyutto W TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT 240323/VP-BPL Còn hiệu lực
29/12/2023

112016 Vớ phòng chống nghẽn mạch máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 30/2022-MEGA Còn hiệu lực
15/03/2022

112017 Vỏ que nong TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1152/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2020

112018 Vỏ que nong TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 124/170000001/PCBPL-BYT (2019) Công ty TNHH Accutech Việt Nam Còn hiệu lực
29/12/2021

112019 Vỏ que nong TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 187/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
24/08/2022

112020 Vỏ que nong 2 kênh dùng cho tán sỏi qua da TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 84921CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/10/2021