STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112081 Vít xương dùng trong phẩu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E 08/2024HME/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/02/2024

112082 Vít xương hàm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 813/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/06/2023

112083 Vít xương khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 041/MKM/0320- REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
31/12/2021

112084 Vít xương khóa Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 064/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
31/12/2021

112085 Vít xương kim loại TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018085 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KỸ THUẬT Y HỌC CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH XRMED Còn hiệu lực
07/07/2019

112086 Vít xương loại tiêu chuẩn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 069/TT-ACM/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

112087 Vít xương neo chặn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022216/CBPL-HCC Còn hiệu lực
15/06/2022

112088 Vít xương neo chặn TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022216-1/CBPL-HCC Còn hiệu lực
03/08/2022

112089 Vít xương răng hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E 02/2023HME-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2023

112090 Vít xương răng hàm mặt tự tiêu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 2022218-1/CBPL-HCC Còn hiệu lực
16/08/2022

112091 Vít xương tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 068/TT-ACM/23 Còn hiệu lực
09/05/2023

112092 Vít xương tự khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 062/TT-ACM/22 Còn hiệu lực
09/05/2023

112093 Vít xương vật liệu Titan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 078/MDN/0420 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
08/04/2020

112094 Vít xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-695-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
02/07/2019

112095 Vít xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-49-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/03/2021

112096 Vít xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

112097 Vít xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1211/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

112098 Vít xương xốp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 128/DA-MKM/22 Còn hiệu lực
12/04/2023

112099 Vít xương xốp (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 53/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

112100 Vít xương xốp 4,0 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-129-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
19/03/2020