STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112121 Vít đơn trục, các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 292-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
01/11/2019

112122 Vít đơn trục, đa trục, thanh dọc cột sống thuộc hệ thống cấy ghép cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 301/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
04/04/2023

112123 Vít đơn trục, đa trục, thanh dọc cột sống thuộc hệ thống cấy ghép cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 303/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
05/04/2023

112124 Vít đốt sống tự mũi khoan TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 328/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/09/2019

112125 Vít đốt sống tự mũi khoan PEEK PREVAIL (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 56/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

112126 Vít đốt sống tự ta rô ZEPHIR (dùng trong phẫu thuật cột sống) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 57/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/08/2019

112127 Vít đốt sống đa trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 19/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/08/2019

112128 Vít đốt sống đa trục rỗng nòng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 22/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

112129 Vít đốt sống đa trục rỗng nòng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 334/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

112130 Vít đốt sống đa trục rỗng nòng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/523 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
05/12/2021

112131 Vít – Chốt neo cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING 03.2022/ULTRABUTTON Còn hiệu lực
14/03/2023

112132 Vít – Chốt neo cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 14.2023/ULTRABUTTON Còn hiệu lực
26/10/2023

112133 Vít, nẹp cố định xương hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 872-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Còn hiệu lực
20/05/2021

112134 Vít, nẹp gắn liền đĩa đệm cột sống cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG 12/2023/PCBPL-VT Còn hiệu lực
11/05/2023

112135 Vít, nẹp mesh, nẹp ghim xương sọ mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 872-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Còn hiệu lực
20/05/2021

112136 Vít, nẹp, đĩa, lồng cột sống cố định lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VIỆT Y 2311/VIETY-2022/PL Còn hiệu lực
23/11/2022

112137 Vít, nẹp, đĩa, lồng cột sống cố định lưng và cổ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GEMS 02/2107/GEMS-2021 CÔNG TY TNHH VIỆT Y Đã thu hồi
23/10/2021

112138 Vít, Đĩa đệm , Nẹp dọc cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL015/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019

112139 Vít/ốc khoá trong, Vít đa trục, vít đơn trục, vít trượt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190078.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
01/12/2020

112140 Vitrebond™ Light Cure Glass Ionomer Liner/Base TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-004-2020/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2020