STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112201 Vật liệu trám tạm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
21/05/2022

112202 Vật liệu trám tạm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DENTALUCK 20220516/PL-DENTTALLUCK Đã thu hồi
26/05/2022

112203 Vật liệu trám tạm TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU 06/2023/PL-HOANCAU Còn hiệu lực
21/02/2023

112204 Vật liệu trám tạm (Caviton) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
25/11/2021

112205 Vật liệu trám tạm (Caviton) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
27/12/2021

112206 Vật liệu trám tạm dùng trong nha khoa (Caviton) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH 0223CAVITON-PL/DTH-GC Còn hiệu lực
08/03/2024

112207 Vật liệu trám tạm răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ S.P.I VIỆT NAM 05052023PL-SPI-003 Còn hiệu lực
05/05/2023

112208 Vật liệu trám tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 18052022- TN/180000023/PCBPLBYT Còn hiệu lực
18/05/2022

112209 Vật liệu trám và làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MAI ANH VIỆT NAM 1309/2022/PL-BYT Còn hiệu lực
13/09/2022

112210 Vật liệu trám, chữa răng dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHKT LONG PHÚC NGUYÊN 006LPN/170000134/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/06/2022

112211 Vật liệu trám, gắn phục hình răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 20232108/LN-GC/BPL Còn hiệu lực
21/08/2023

112212 Vật liệu trám, hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LIÊN NHA 001/LN-GC/BPL/2024 Còn hiệu lực
08/04/2024

112213 Vật liệu TRINIA TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 33/1012/170000102/PCBPL-BYT/2018 CÔNG TY TNHH BICON DENTAL IMPLANTS VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/06/2019

112214 Vật liệu và dụng cụ chỉnh nha TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0442021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Đã thu hồi
08/12/2021

112215 Vật liệu và dụng cụ chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 0442021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
08/12/2021

112216 Vật liệu và dụng cụ chỉnh nha dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210942 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TM - DV TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN LỘC Còn hiệu lực
29/11/2021

112217 vật liệu vệ sinh hàm tháo lắp, vật liệu sửa chữa hàm tháo lắp TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1058 PL-TTDV Còn hiệu lực
19/02/2022

112218 Vật liệu xét nghiệm định danh nhóm máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 45PG-PL/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/10/2023

112219 Vật liệu xi măng hàn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191314 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ Còn hiệu lực
18/12/2019

112220 Vật liệu xi măng để hàn gắn răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 002-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế DENMEDICO Còn hiệu lực
20/08/2019