STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112241 Vít – Chốt neo cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT SING 03.2022/ULTRABUTTON Còn hiệu lực
14/03/2023

112242 Vít – Chốt neo cố định dây chằng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 14.2023/ULTRABUTTON Còn hiệu lực
26/10/2023

112243 Vít, nẹp cố định xương hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 872-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Còn hiệu lực
20/05/2021

112244 Vít, nẹp gắn liền đĩa đệm cột sống cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VIỆT TƯỜNG 12/2023/PCBPL-VT Còn hiệu lực
11/05/2023

112245 Vít, nẹp mesh, nẹp ghim xương sọ mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 872-ĐP/180000023/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ Còn hiệu lực
20/05/2021

112246 Vít, nẹp, đĩa, lồng cột sống cố định lưng TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH VIỆT Y 2311/VIETY-2022/PL Còn hiệu lực
23/11/2022

112247 Vít, nẹp, đĩa, lồng cột sống cố định lưng và cổ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH GEMS 02/2107/GEMS-2021 CÔNG TY TNHH VIỆT Y Đã thu hồi
23/10/2021

112248 Vít, Đĩa đệm , Nẹp dọc cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL015/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019

112249 Vít/ốc khoá trong, Vít đa trục, vít đơn trục, vít trượt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190078.1 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
01/12/2020

112250 Vitrebond™ Light Cure Glass Ionomer Liner/Base TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-004-2020/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2020

112251 Vitrebond™ Plus Light Cure Glass Ionomer Liner/Base TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M- PL-004-2020/200000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/08/2020

112252 Vít TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 48/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/02/2020

112253 Vít cho đinh đóng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

112254 Vít cho đinh đóng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1011/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

112255 Vít cho đinh đóng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

112256 Vít cho đinh đóng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1111/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

112257 Vít cho đinh đóng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1211/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

112258 Vít cho đinh đóng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

112259 Vít cho đinh đóng xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/1311/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

112260 Vít cột sống đa trục TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 22/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/08/2019