STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
112401 Vòng căng bao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC 06/2021/MEDEP/PLTBYT Công ty Cổ phần Nhà máy Thiết bị Y học và Vật liệu Sinh học Còn hiệu lực
02/11/2021

112402 Vòng căng bao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ PL0013/2022/PCBPL-VM Đã thu hồi
18/05/2022

112403 Vòng căng bao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y KHOA VIỆT MỸ PL0013-LL/2022/PCBPL-VM Còn hiệu lực
23/06/2022

112404 Vòng căng bao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM HẢO 261222/TH-BKQPLB Còn hiệu lực
28/12/2022

112405 Vòng căng bao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LEGATEK PL-LGT-MA01-2307 Còn hiệu lực
12/07/2023

112406 Vòng căng bao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM HẢO 081123/TH-BKQPLB Còn hiệu lực
09/11/2023

112407 Vòng căng bao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂM HẢO 111223/TH-BKQPLB Còn hiệu lực
11/12/2023

112408 Vòng căng bao Capsular Tension Ring TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 1704/MP/1700000123/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Việt Long Còn hiệu lực
28/06/2019

112409 Vòng căng bao dùng trong phẫu thuật nhãn khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KIM HƯNG LGT/MAD-190901 Công ty TNHH Legatek Còn hiệu lực
20/05/2020

112410 Vòng căng bao ReFORM TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2848 Văn Phòng Đại Diện Alcon Pharmaceuticals Ltd Còn hiệu lực
19/12/2019

112411 Vòng căng bao ReFROM TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2848PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
17/02/2020

112412 Vòng căng bao ReFROM TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1637PL-TTDV Văn phòng đại diện ALCON PHARMACEUTICALS LTD tại Thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
29/02/2020

112413 Vòng căng bao thuỷ tinh thể TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2020879 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CƠ Còn hiệu lực
18/11/2021

112414 Vòng căng bao thủy tinh thể TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 243/170000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/06/2022

112415 Vòng cắt nội soi bằng xung điện dùng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL16/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

112416 Vòng cắt nội soi bằng xung điện dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM OVNC-PL-06/23-01 Còn hiệu lực
05/06/2023

112417 Vòng cắt nội soi bằng xung điện dùng một lần (các loại) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL07/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

112418 Vòng cắt nội soi bằng xung điện dùng một lần (các loại) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL06/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

112419 Vòng cắt nội soi bằng xung điện dùng nhiều lần (các loại) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL05/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

112420 Vòng cắt nội soi bằng xung điện sử dụng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 964/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
28/09/2021